Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX - XXX - XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp".

SKKN QLGD: Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX - XXX - XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". 
PHẦN MỞ ĐẦU
1.  Lý do chọn đề tài
      Đạo đức là cái gốc của mỗi con người.  Khi sinh thời Bác Hồ căn dặn: Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì chỉ là đồ vô dụng.  Đạo đức con người được hình thành trong quá trình hoạt động.  Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII chỉ rõ:”muốn tiến hành công nghiệp hoá,hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.  Điều 2, luật giáo dục nước cộng hoà XHCN Việt nam năm 2005 cũng xác định: ”Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
   Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Nhưng mặt khác, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường và một phần do chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường chưa được đảm bảo, nên trong thực tế các trường học hiện nay, còn một bộ phận học sinh có nhiều biểu hiện vi phạm lối sống đạo đức truyền thống, có những trò giỏi về tri thức xã hội nhưng lại tự mãn vô lễ với Ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo.  Thậm chí có em còn sa vào tệ nạn xã hội, phạm pháp.  Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra và mang tính cấp thiết là phải tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều con đường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nước ta đã gia nhập WTO và hội nhập quốc tế, tham gia và chịu sự tác động ngày càng sâu rộng của việc toàn cầu hoá, thì càng cần thiết phải nhanh chóng giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh.  Theo tâm lý học thì nhân cách chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động và giao lưu.  Nguyên lý giáo dục của nước ta cũng khẳng định rõ: ”Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động và sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.
   Mặt khác, đặc điểm của học sinh THPT là hiếu động, đang tập làm người lớn và ham hiểu biết, bắt đầu muốn tự khẳng định mình trước bạn bè,trước người lớn,các em không chỉ có nhu cầu ăn mặc, học hành mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí, tìm hiểu đời sống xã hội để hoà nhập tốt hơn với môi trường xã hội. Vì vậy, trong một tiết học 45 phút ở trên lớp không thể đủ truyền tải một cách đầy đủ, những kiến thức văn hóa xã hội và giáo dục nhân cách học trò.  Chính vì lẽ đó mà nhà trường cần phải giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  Qua đó hình thành, củng cố và phát triển kiến thức văn hoá cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân, đáp ứng mục tiêu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới, thời kỳ của mở cửa hội nhập quốc tế, góp phần giáo dục toàn diện cho các em.
   Các kiến thực trong quá trình hoạt động thực tiễn ngoài giờ lên lớp, sẽ là môi trường thuận lợi để  học sinh hoàn thiện chính mình và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho các em.
  Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước,đổi mới sự nghiệp giáo dục, trải qua kinh nghiệm dạy học trong 24 năm qua và những kiến thức được trang bị ở  học viện quản lý và giáo dục, nhận thức rõ ý nghĩa,tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường đã thôi thúc  tôi lựa chọn đề tài: "Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX - XXX - XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp".
2. Mục đích nghiên cứu:
    Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp chỉ đạo thích hợp và khả thi về công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT XXX thông qua HĐGD NGLL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp THPT và nghành GD-ĐT hiện nay. 
SKKN QLGD: Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX - XXX - XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp".  
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//