Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


SKKN Thiết bị thú nghiệm:Nâng cao chất lượng phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học trong nhà trường THCS
Mục tiêu dạy học của nhà trường phụ thuộc và đáp ứng mục tiêu Kinh tế - Xã hội. Mục tiêu dạy học như thế nào sẽ có nội dung dạy học đáp ứng được mục tiêu đó. Để thực hiện được mục tiêu và nội dung phải có phương pháp dạy học. Muốn thực hiện tốt phương pháp dạy học phải có thiết bị dạy học. Người dạy và người học tác động lẫn nhau , thông qua thiết bị dạy học người dạy truyền đạt và người học chiếm lĩnh nội dung dạy học theo mục tiêu dạy học.

Thiết bị dạy học là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Thiết bị dạy học không chỉ minh hoạ hoặc trực quan hóa các nội dung dạy học mà còn chứa đựng nội dung dạy học. Đặc biệt thiết bị dạy học có mối quan hệ khăng khít với phương pháp dạy học. Mặt khác, nội dung, phương pháp không chỉ được xác định dựa vào mục tiêu giáo dục mà còn được xác định dựa vào thực tế thiết bị dạy học mà nhà trường có thể có.
Như vậy thiết bị dạy học vừa mang tính độc lập, vừa phụ thuộc và tác động lẫn nhau với các thành tố khác của quá trình dạy học.
1.2. Vai trò của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học.
Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã nêu rõ: “Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học”.
Đối với phương pháp dạy học, thiết bị dạy học góp phần nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học, thông qua các thí nghiệm, thực hành sẽ giúp học sinh phát triển tư duy. Học sinh tự lực nắm vững kiến thức, kỹ năng trí tuệ, rèn luyện kỹ năng thực hành. Đồ dùng dạy học thu hút được sự chú ý của học sinh, gây hứng thú trong học tập. Ngoài ra còn giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, khéo léo , tính trung thực, qua đó rèn luyện lòng say mê nghiên cứu khoa học.
Đối với nội dung dạy học, thiết bị dạy học đảm bảo cho việc thực hiện các mục của chương trình có hiệu quả, nó còn tổ chức cả quá trình dạy học. Phương tiện dạy học còn đảm bảo khả năng truyền đạt của giáo viên và khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh. Đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay.
Chính vì vậy mà sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao chất lượng phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học trong nhà trường THCS” của tôi đưa ra cũng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học, khẳng định một lần nữa vị trí của phương tiện dạy học đối với chất lượng giáo dục.
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//