Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trường THPT Chuyên Long An thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Theo đó, trường tổ chức thi tuyển vào 2 ngày: 8/6 và 9/6.


1.  Chỉ tiêu, chương trình học
-   Tổng số lớp: 09 lớp.
-   Tổng chỉ tiêu: 260 học sinh.
Cụ thể:

LỚP
SỐ
CHỈ
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TT
LỚP
TIÊU
MÔN NÂNG CAO
Ghi chú
1
Lóp chuyên Toán
2
60
Chuyên Toán; Tự chọn nâng cao: Hóa học, Vật lí, Sinh học

2
Lớp chuyên Vật lí
1
30
Chuyên Vật lí; Tự chọn nâng cao: Hóa học; Sinh học, Toán

3
Lớp chuyên Hóa học
1
30
Chuyên Hóa; Tự chọn nâng cao: Vật lí, Toán, Sinh

4
Lớp chuyên Sinh học
1
30
Chuyên Sinh học; Tự chọn nâng cao: Hóa học; Vật lí, Toán

5
Lớp chuyên Tiếng Anh
2
50
Chuyên Tiếng Anh; Tự chọn nâng cao: Ngữ Văn; Toán, Vật lí

6
Lớp chuyên Ngữ Văn
1
30
Chuyên Ngữ Văn; Tự chọn nâng cao: Toán, Tiếng Anh , Lịch Sử, Địa lí

7
Lớp không chuyên
1
30
Tự chọn nâng cao: Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Có 15 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển
2.     Điều kiện dự thi
-   Học sinh đang học lớp 9 tại các trường thuộc tỉnh Long An hoặc học sinh có hộ
khẩu tại tỉnh Long An.
-  Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên. Riêng năm lớp 9 học sinh phải đạt danh hiệu học sinh giỏi (học lực xêp loại Giỏi, hạnh kiểm xếp loại Tốt).
-   xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
-  Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2003). Riêng đối với những học sinh được học vượt lớp ử cấp học trươc hoặc học sinh váo cấp học 6 độ tuồi cao hon tuồi quy đinh thì đưực giam hoặc täng căn cứ vào khoản 1, khoản 2 - Điều 37 của Thông tư 12/2011/TT- BGDDT ngày 2 8/3/201Ị cùa Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT va
trường phổ thông có nhiêu câp học.
3.  Đăng ký nguyện vọng, hồ sơ dự thi, xét tuyển
3.1.   Đăng ký nguyện vọng
Thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng lớp chuyên và 01 nguyện vọng lớp không chuyên.
3.2.   Hồ sơ dự thì
-  01 đơn xin dự tuyển sinh có dán 2 ảnh (cỡ 3x4) theo mẫu. Lưu ý: đơn phải ghi rõ các nguyện vọng.
-   Bản sao hợp lệ (có đóng dấu và xác nhận sao y của trường THCS) hoặc bản photo có công chứng các giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
-   Đối với người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của ƯBND xã, phường, thị trấn vào đơn xin dự tuyển sinh về việc người dự tuyển không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang phải chấp hành hình phạt.
Lưu ý: hồ sơ dự thi sẽ không trả lại cho thí sinh.
3.3.   Hồ sơ xét tuyển
Sau khi có kết quả thi, học sinh đủ điều kiện xét tuyển theo thông báo của trường nộp đầy đủ các hồ sơ để xét tuyển. Trường hợp không nộp đủ hồ sơ và đúng thời gian theo quy định thì sẽ không được xét tuyển. Hội đồng xét tuyển sẽ gọi những thí sinh đủ điều kiện tiếp theo để tham gia xét tuyển.
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
-   Đơn xin xét tuyển theo mẫu;
-   Bản chính học bạ cấp THCS;
-   Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng trường THCS câp hoặc bằng tốt nghiệp THCS (đối với các trường hợp tốt nghiệp các năm trước);
-    01 bản photo hộ khẩu có công chứng (đối với thí sinh không học THCS tại các trường của tỉnh Long An); thí sinh dự thi phải có tên trong hộ khẩu
-   Bản chính các giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
4.   Lập và nộp hồ sơ
-  Hiệu trưởng các trường có học sinh đăng ký dự thi hướng dẫn học sinh đăng nhập vào website của trường THPT chuyên Long An, làm đơn đăng kí dự thi theo phần mêm của nhà trường và kí xác nhận vào đơn đăng kí của thí sinh; hướng dẫn học sinh lập hồ sơ theo quy định ở mục 3.
-   Thí sinh nộp hô sơ dự thi tại trường nơi mình đang học hoặc nộp trực tiếp tại trường THP7 chuyên Long An. Các trường THCS cỏ học sinh dự thi cừ nhân viên nộp lại đủ hô sơ dự thi cho trường THPT chuyên Long An (sô 1Ỉ2 - Nguyễn Minh Đường phường 4, Thành phô Tân An, Tỉnh Long Án). Trường nhận hồ sơ liên tục (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) từ ngày 30/5/2018 đến 03/6/2018 (sáng từ 7g30 đến llg30; chiều từ 13g30 đến 16g30).
*  Đối với những học sinh không học lớp 9 năm học 2017 - 2018 tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An, đăng nhập vào website của trường THPT chuyên Long An và làm đon đăng kí dự thi theo phần mềm của nhà trường, in đơn dự thi và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Long An.
5.   Phương thức tuyển sinh
1.1.    Vòng ỉ (sơ tuyển)
Tổ chức tuyển chọn những học sinh có hồ so dụ thi hợp lệ và đủ điêu kiện dự thi
theo quy định.
1.2.    Vòng 2 (thi tuyển)
a)         Môn thi
Để tạo điều kiện cho học sinh dự thi vừa xét tuyển vào trường chuyên đồng thời lấy kết quả tuyển vào trường THPT bình thường, thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên phải làm 04 bài thi gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh không chuyên và môn chuyên. Khi không trúng tuyển vào trường chuyên, thí sinh sẽ lấy điểm 03 môn (Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh không chuyên) để xét tuyển vào lóp 10 các trường THPT công lập; trong đó, môn Toán và Ngữ Văn sẽ thi chung đề với kỳ thi tuyển sinh
9       các trường THPT công lập, môn Tiếng Anh không chuyên sẽ thi chung đề với kỳ thi tuyển sinh 10 các trường THPT công lập nếu môn thứ ba tuyển sinh 10 các trường THPT công lập năm học 2018-2019 là môn tiếng An
Môn thi quy định cụ thể cho từng lớp chuyên như sau:
STT
Lớp chuyên
Môn Chuyên
(Hệ sổ 2)
Môn không chuyên 1
(Hệ số 1)
Môn không chuyên 2
(Hệ so 1)
Môn không chuyên 3
(Hệ số 1)
1
Lóp chuyên Toán
Toán
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
2
Lớp chuyên Lý
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
3
Lớp chuyên Hoá
Hoá
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
4
Lớp chuyên Sinh
Sinh
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
5
Lớp chuyên Văn
Văn
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
6
Lớp chuyên Anh
Tiếng Anh
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
b)  Đề thi, điểm bài thi
-    Đôi với môn chuyên: đề thi theo hình, thức tự luận. Riêng bài thi môn tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 3 kỹ-năng nghe, viết, đọc hiểu và phần kiến thức ngôn ngữ.
-    Đối với môn không chuyên: theo quy định của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chung của tỉnh.
-   Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
c)   Thòi gian làm bài
-   Các bài thi không chuyên: Toán, Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút.
-    Các bài thi môn chuyên: Môn Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Vật lí là 120 phút; các môn Ngữ văn, Toán là 150 phút.
1.3.  Nguyên tấc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, có hồ sơ xét tuyển hợp lệ- đã tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyên sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 4 0 trở lên.
a)   Cách xét tuyển vào lớp chuyên
al. ưu tiên xét tuyển trước: xét tuyển tất cả những học sinh đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh lớp 9 ở các lớp chuyên có môn đạt giải trùng với lóp chuyên đăng kí; học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi viết thư quốc tế UPƯ cấp quốc gia (đối với môn Ngữ văn) và hai môn còn lại đạt từ 4,0 điém trở lên.
Xét tuyển đối với các thí sinh dự thi ngoài đối tượng ưu tiên (căn cứ số chỉ tiêu còn lại ở các môn).
-   Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đã tính hệ số và điểm khuyến khích (nếu có).
-    Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên của thí sinh đăng kí, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu đề ra cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký xét tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký xét tuyển năm học lóp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
b)   Cách xét tuyển vào lớp không chuyên
Chỉ xét tuyển đối với học sinh không đủ điểm tuyển vào lớp chuyên và có đăng ký nguyện vọng vào lớp không chuyên.
Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không, chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1), điểm khuyến^bktrữĩéo môn chuyên (nếu có).
bỉ. Ưu tiên xét tuyển vào lóp không chuyên
-    Dành 15 chỉ tiêu ở lóp không chuyên để ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh có điểm các bài thi từ 4,0 trở lên; đạt giải nhất, nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp Tỉnh ở 3 môn Lịch sử, Địa lí, Tin học (mỗi môn 5 chỉ tiêu). Nếu có nhiều hơn 5 thí sinh tham gia ưu tiên xét tuyển ở mỗi môn thì xét theo các thứ tự sau: kết quả điểm thi kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 cao hơn; tổng điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; điểm TB các môn học năm lớp 9 cao hơn.
-   Nếu 15 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không đủ thí sinh đăng kí sẽ chuyển sang để xét tuyển đổi với các thí sinh khác có đăng kí xét tuyển vào lớp không chuyên.
b2. Sau khi xét ưu tiên đổi với những học sinh theo mục bl sẽ xét tuyển theo số chỉ tiêu còn lại ở lớp không chuyên.
Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống íhẩp để tuyển đủ chỉ tiêu còn lại ở lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiêu thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên nguyện vọng 1 cao hơn; có điểm trung bình các môn cả năm của năm học lớp 9 cao hơn.
6.   Thời gian thi, lịch thi
-   Thời gian tổ chức các buổi thi vào các ngày 08, 09/6/2018
Khai mạc kỳ thi: thí sinh tập trung vào lúc 14 giờ 00, ngày 07/6/2018 để dự khai mạc, sinh hoạt quy chế thi và nhận phiếu dự thi.
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/6/2018
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
13 giờ 55
14 giờ 00

Sáng
Toán
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30


Toán (chuyên)
150 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


Ngữ văn (chuyên)
150 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


Hóa học (chuyên)
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00
09/6/2018
Chiều
Sinh học (chuyên)
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


Vật lý (chuyên)
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


Tiếng Anh (chuyên)
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//