Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

TIỂU LUẬN QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXX- TỈNH XXX.

PHẦN MỞ ĐẦU
     1.  Lý do chọn đề tài
Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người , chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia .Với đất nước Việt Nam ta cũng vậy,giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu.
Tháng 12/1996 , Ban chấp hành Trung  ương đảng khoá VIII đã ra Nghị quyết số 02/NQ-TW về định hướng chiến  lược  Giáo dục và Đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, tạo thời cơ thuận lợi chưa từng có cho ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục cấp Tiểu học nói riêng . Nghị quyết đã nhấn mạnh : “Thực sự coi Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển .Giáo dục Tiểu học là nền móng của quá trình đào tạo con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại đất nước."
Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: "Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước". Để đạt được mục tiêu của giáo dục không phải ai khác mà chính là những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy, người thầy phải là người có đức có tài (vừa hồng vừa chuyên) . 
Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện NQ và chỉ thị của Đảng về Giáo dục, đặc biệt là thực hiện chỉ thị 40 ngày 15-6-2004 của BBT Trung ương Đảng  về việc “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.
Kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời xưa của của ông cha ta đã từng nói:"Không thầy đố mày làm nên" đó cũng là lời khẳng định vị trí, vai trò quyết định của người thầy trong công tác giáo dục. Bậc Tiểu học là cấp học nền tảng có tính chất quyết định trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên Tiểu học là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục Tiểu học, là người tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường. Mỗi trường học muốn phát triển trước hết phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Đây là nguồn lực quý báu và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khoá mở cửa để tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “ vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu đào của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hoá về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có  phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn và luôn năng động sáng tạo. Vì vậy ta có thể khẳng định : việc quản lý nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong trường tiểu học nói chung và trường tiểu học XXX huyện CCC tỉnh XXX nói riêng.
Đội ngũ trong trường tiểu học là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường.Trường Tiểu học XXX là một trường thuộc huyện Chiêm Hoá nằm ở phía Bắc của tỉnh XXX. Nhân dân trong địa bàn trường đóng còn nghèo, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng song còn bất cập với yêu cầu nhiệm vụ,trình độ chuyên môn không đồng đều. Một số giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chưa thực sự nỗ lực cố gắng trong công tác chuyên môn.
 Để khắc phục những nhược điểm đó cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên là một việc làm quan trọng và cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế  giảng dạy của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá học Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX".
TIỂU LUẬN QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXX- TỈNH XXX.
SKKN QLGD, Tiểu luận QLGD, Kho tiểu luận, NCKHSPUD QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//