Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: Công tác quản lí Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học ở trường THPT XXX


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: Công tác quản lí Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học ở trường THPT XXX
1- LÍ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN.

 Tầm quan trọng của Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) ở cơ sở giáo dục nói chung, ở trường THPT nói riêng được khẳng định từ: Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc, đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ giáo dục – đào tạo như: Quyết định số 27/2001/QQĐ-BGD ĐT, ngày 5/7/2001 về quy chế công nhận trường chuẩn; Quyết định 07/2007/QĐ-BGD ĐT ban hành điều lệ trường PT;  Công văn 4381/BGD ĐT-CSVCTBDH, ngày 6/7/2011…Đã khẳng định CSVS – TBDH là phương tiện lao động của các nhà giáo và học sinh, là một trong các điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học – giáo dục trong nhà trường, thiếu điều kiện này thì quá trình đó diễn ra ở dạng không thể hoàn thiện. Nghị quyết 40/2000/QH10, ngày 9/12/2000 của Quốc Hội khoá X đã nêu “ Đổi mới nội dung chương trình, SGK, Phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học…”.
     Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục: CSVC-TBDH là tiền đề quan trọng của việc thực hiện phương pháp dạy học mới, nó là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa học và hành, là thành tố quan trọng đảm bảo phương pháp, chất lượng dạy học bởi Không thể nói đến giáo dục toàn diện một khi không có CSVC -TBDH trường học.
       Ở trường THPT XXX: CSVC – TBDH chưa thực sự đảm bảo yêu cầu phát triển của nhà trường trong thời kỳ CNH - HĐH, kỷ năng sử dụng CSVC – TBDH của giáo viên - học sinh còn nhiều bất cập, hiệu quả không cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác quản lý CSVC – TBDH theo quan điểm hiệu quả.
          Trên đây là những lí do cơ bản để bản thân chọn chủ đề tiểu luận: Công tác quản lí Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học ở trường THPT XXX.

          Bằng sự năng động của đội ngũ quản lí, Hội đồng nhà trường, sử ủng hộ nhiệt thành Hội cha mẹ học sinh, cùng với sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, của chính quyền địa phương nhà trường đã xây dựng được một CSVC và mua sắm, trang bị số lượng TBDH đáng kể, song so với nhu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn CNH – HĐH thì  còn thiếu nhiều, chưa được đồng bộ, đặc biệt vấn đề quản lí sử dụng chưa thật hiệu quả, cần nổ lực hơn nữa trong quản lí, sử dụng bảo quản và tăng cường mua sắm, bổ sung để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển.     
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, Tiểu luận 
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//