Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án: Bài 6

Câu 1.  Không có quyết định của  Tòa án,  quyết định hoặc  phê chuẩn của  Viện Kiểm sát
thì không ai bị bắt, trừ trường hợp
A. phạm tội quả tang.                                                     
B. nghi ngờ gây án.
C. bao che người phạm tội.                                            
D. không tố giác tội phạm.
Câu 2. Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
A. tôn tạo.                                                                  
B. tôn trọng.
C. bảo mật.                                                                 
D. bảo vệ.
Câu 3.  Tự ý vào nhà người khác để tìm kiếm  đối tượng trộm cắp  là vi phạm quyền  nào
dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                                
B. Được bảo hộ về tài sản riêng.
C. Bảo mật nơi cư trú hợp pháp.                                                
D. Khai báo tạm trú, tạm vắng.
Câu 4.  K ra ngoài  nhưng quên không tắt  máy tính. T là nhân viên cùng phòng thấy vậy
đã tự ý  vào trang cá nhân của K và  mạo danh  K để làm quen với các bạn gái. T  đã vi
phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được bảo hộ về tài sản riêng.
B. Được bảo hộ về nơi làm việc.
C. Được bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 5.  Thấy  con gái bị từ chối tiêm vắc xin phòng bệnh sởi theo  chương trình tiêm
chủng mở rộng, dù chưa hỏi rõ lí do  chị B đã đánh nhân viên y tế. Chị B đã vi phạm
quyền nào dưới đây của công dân?
A. Chọn hình thức bảo hiểm y tế.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 6.  Sau nhiều lần khuyên B từ bỏ chơi game không được,  A đã  nghĩ  cách  vào quán
game tìm  B đồng thời mạt sát chủ quán vì tội chứa chấp nên bị chủ quán game  sỉ nhục và
đánh đuổi. Chủ quán game và A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.
D. Không được xâm phạm bí mật đời tư.
Câu 7. Không ai được đánh người là nội dung thuộc quyền nào dưới đây?
A Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm
D. Được pháp luật bảo hộ về chỗ ở
Câu 8. Xúc phạm người khác nơi đông người là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây?
A Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về dang dự và nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạn về chỗ ở của công dân
Câu 9: Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?
A. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.
B. Vì bất đồng quan điểm nên đã đánh người gây thương tích.
C. Bố mẹ phê bình con cái khi con mắc lỗi.
D. Bắt người theo quy định của Tòa án.
Câu 10: Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp
A. người đó phạm tội nghiêm trọng.
B. có thông tin cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.
C. người đó đang thực hiện tội phạm.
D. có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.
Câu 11: Tự ý bắt người  là hành vi vi phạm quyền nào sau đây?
A.  Bất khả xâm phạm về chỗ ở
B.   Bất khả xâm phạm về thân thể
C.   Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm
D.  Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức  khỏe
Câu 12: Chọn nhận định đúng
A.  Trong một vài trường hợp công an có quyền đánh người
B.   Công an có quyền đánh người
C.   Cán bộ nhà nước có thẩm quyền được phép đánh người
D.  Không ai được đánh người
Câu 13: Nhận định nào sau đây là sai:
A.  Không ai được xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác
B.   Cha mẹ có quyền mắng chửi con
C.   Không ai được xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
D.   Không ai được đánh người
Câu 14: Nói xấu nhau trên facebook là hành vi vi phạm quyền
A.  Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
B.   Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự
C.   Được bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín
D.  Bất khả xâm phạm về thân thể cuả công dân
Câu 15: Hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm quyền
A.  Bất khả xâm phạm về thân thể
B.   Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
C.   Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự
D.  Bất khả xâm phạm về chỗ ở
Câu 16: Vì ghét Nam nên Bình đã tung tin xấu rằng Nam ăn trộm tiền của một bạn trong lớp. Hành vi này của Bình vi phạm vào quyền gì của công dân?
A.  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
B.   Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự
C.   Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
D.  Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của cong dân
Câu 17: Đe dọa đánh người là  hành vi vi phạm quyên
A.  Bất khả xâm phạm về thân thể
B.   Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C.   Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự  của công dân
D.  Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng
A.  Tự ý mở điện thoại của bạn
B.   Tung ảnh nóng của bạn lên facebook
C.   Đe dọa đánh người
D.  Tự ý vào nhà người khác
Câu 19: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm danh dự?
A.  Cố ý đánh người gây thương tích
B.   Bịa đặt điều xấu về bạn bè
C.   Chiếm đoạt tài sản của người khác
D.  Tự ý bắt người khi nghi ngờ phạm tội
Câu 20: Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự thuộc loại quyền nào dưới đây:
A.  Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
B.   Quyền được phat triển của công dân
C.   Quyền gắn với tự do cá nhân
D.  Quyền dân chủ của công dân
Câu 21: Những người nào dưới đây được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng:
A.  Mọi người từ 18 tuổi trở lên
B.   Những người từ 16 tuổi trở lên
C.    Những người từ 14 tuổi trở lên


D.  Tất cả mọi công dân
Câu 22: Quan điểm nào sau đây đúng khi nói về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân
A.  Công an có quyền đánh người
B.   Mọi công dân đều được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
C.   Bố mẹ có quyền đánh con cái
D.  Bất kì ai cũng có quyền đánh người nếu người đó có tội
Câu 23: Bình vào nhà ông Xuân ăn trộm. Ông Xuân bắt được, trói và giữ lại tại nhà để tra hỏi. Đến sáng hôm sau, ông Xuân mới dẫn Bình đến công an xã.
Hỏi ông Xuân vi phạm vào quyền gì dưới đây của công dân?
A.  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự
B.   Quyền nhân thân  của công dân
C.   Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
D.  Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân
Câu 24: Tự ý vào chỗ ở của người khác là vi phạm
A.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
B.   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
C.   Quyền tự do ngôn luận
D.  Quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Câu 25: Tự ý bóc mở thư của người khác là vi phạm
A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B.   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
C.   Quyền tự do ngôn luận
D.  Quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Câu 26: Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người:
a. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.
b. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
c. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.
d. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.
Câu 27: Hành động nào dưới đây xâm phạm quyền tự do về thân thể của người khác ?
A.  Nói xấu người khác nhằm hạ uy tín của họ
B.   Tự tiện bắt giữ người
C.   Đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người ấy
D.  Đe dọa giết người.
Câu 28: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là gì ?
A.  Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án
B.   Người phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt
C.   Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
D.  Chỉ được bắt người trong trường hợp được pháp luật quy định cho phép.
Câu 29: “ Trên cơ sở qui định của PL, quyền của công dân được tôn trọng và bảo vệ, từ đó công dân có cuộc sống bình yên, có điều kiện để tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.” là một nội dung thuộc
A.  Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
B.  Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
D.  Nội dungvề quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Câu 30: .  “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 31: “ Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái PL sẽ bị xử lý nghiêm minh.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 32: “ PL qui định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với qui định của PL.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 33: “ Danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và bảo vệ.” là một nội dung thuộc
A.  Khái niệm về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
B.  Nội dung về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
C.  Ý nghĩa về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
D.  Bình đẳng về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
Câu34.Trong thời gian gần đây,trên mạng xã hội facebook  xuất hiện những clip nhiều nữ sinh đánh bạn học,làm tổn hại nghiêm trọng đến tâm sinh lí của người bị hại là vi phạm  nội dung của
A.   quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B.   quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng,danh dự nhân phẩm của công dân
C.   quyền đươc bảo vệ sức khỏe,tính mạng,danh dự nhân phẩm của công dân
D.   quyền được pháp luật quan tâm về sức khỏe,tính mạng,danh dự nhân phẩm của công dân
Câu 35 Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước” là một nội dung thuộc
A.  Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B.   Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C.   Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D.  Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
Câu 36. “Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp” là một nội dung thuộc
A.  Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B.   Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C.   Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D.  Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
Câu 37. “Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự” là nội dung thuộc
A.  Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B.   Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C.   Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D.  Khái niệm về quyền tự do ngôn luận
Câu 38. “Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm” là nội dung thuộc
A.  Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận
B.   Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
C.   Nội dung về quyền tự do ngôn luận
ĐÁP ÁN BÀI 6
1.    A
2.    B
3.    A
4.    D
5.    D
6.    C
7.    B
8.    C
9.    B
10.                        C
11.                        B
12.                        D
13.                        B
14.                        B
15.                        B
16.                        B
17.                        D
18.                        C
19.                        B
20.                        C
21.                        D
22.                        B
23.                        C
24.                        B
25.                        D
26.                        B
27.                        B
28.                        C
29.                        B
30.                        C
31.                        A
32.                        D
33.                        B
34.                        B
35.                        D
36.                        C
37.                        B

38.                        C

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//