Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

TỪ XÉT VỀ NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1. Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị.

  Ví dụ: Bàn, ghế, sách…
2. Từ nhiều nghĩa: Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác nhau do hiện tượng chuyển nghĩa. 
  Ví dụ:
3. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:
a. Các từ xét về nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.
* Từ đồng nghĩa: là những từ cùng nằm trong một trường nghĩa và ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
VD: xinh- đẹp, ăn- xơi
- Từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại chính:
+ Từ đồng nghĩa hoàn toàn
VD: quả- trái, mẹ- má…
+ Đồng nghĩa không hoàn toàn:
VD: khuất núi- qua đời, chết- hi sinh…
* Từ trái nghĩa: Là những từ có nghĩa trái ngược nhau
VD: cao- thấp, béo- gầy, xấu- tốt…
* Từ đồng âm: Là những từ giống nhau về õm thanh nhưng nghĩa khỏc xa nhau, khụng liờn quan gỡ với nhau.
VD: 
- Con ngựa đang đứng bỗng lồng lờn.
- Mua được con chim, bạn tụi nhốt ngay vào lồng.
b, Cấp độ khái quát nghĩa của từ: 
- Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác.
- Một từ ngữ  được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.
- Một từ ngữ  được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác.
- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác.
VD: Động vật: thú, chim, cá
+ Thú: voi, hươu…
+ Chim: tu hú, sáo….
+ Cá: cá rô, cá thu…
c, Trường từ vựng: Là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.


B. CÁC DẠNG Bµi tËp:
 1. Dạng bài tập 1 điểm:
Đề 1:  Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào ?
         Ruộng rẫy là chiến trường,
         Cuốc cày là vũ khí,
         Nhà nông là chiến sĩ,
         Hậu phương thi đua với tiền phương.
                                          (Hồ Chí Minh)
*Gợi ý:
-  Những từ in đậm được chuyển từ trường quân sự sang trường nông nghiệp.
Đề 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa được không? Vì sao?
“Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng!”
                                                        ( Nguyễn Du, Truyện Kiều).

G?i ý:
-          Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đưược dùng theo nghĩa chuyển.
-          Tuy nhiên không thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa, vì nghĩa chuyển này của từ hoa chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, nó chưưa làm thay đổi nghĩa của từ, chưưa thể đưa vào từ điển.
 2. Dạng bài tập 2 điểm:
 Đề 1:  Đặt tên trường từ vựng cho mỗi dãy sau:
a.      Lưới, nơm, câu, vó.
b.      Tủ, giường, hòm, va li, chai, lọ.
c.       Đá, đạp, giẫm, xéo.
d.      Buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi.
*Gợi ý:
a.       Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản.
b.      Dụng cụ để đựng.
c.       Hoạt động của chân.
d.      Trạng thái tâm lí.

Đề 2: Các từ in đậm trong đoạn văn sau đây thuộc trường từ vựng nào ?
Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệtruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…
                                      (Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
* Gợi ý:
 Các từ “hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính mến, rắp tâm” : trường từ vựng  “thái độ
 Đề 3:
 Khi ngưười ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp.
                                                               (Hồ Chí Minh, Di chúc)
    Cho biết dựa trên cơ sở nào, từ xuân có thể thay thế cho từ tuổi. Việc thay từ trong câu trên có tác dụng diễn đạt nhưư thế nào?
  G?i ý:
  - Dựa trên cơ sở từ xuân là từ chỉ một mùa xuân trong năm, khoảng thời gian tương ứng với một tuổi. Có thể coi đây là trưường hợp lấy bộ phận để thay thế cho toàn thể, một  hình thức chuyển nghĩa theo phưương thức hoán dụ.
    - Việc thay từ xuân trong câu trên có tác dụng: thể hiện tinh thần lạc quan của tác giả. Ngoài ra còn tránh đưược việc lặp lại từ tuổi tác.
2. D?ng bài t?p 3 di?m:
    Xác định trưường từ vựng và phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau:
                                       áo đỏ em đi giữa phố đông
                                       Cây xanh nhưư cũng ánh theo hồng
                                      Em đi lửa cháy trong bao mắt
                                      Anh đứng thành tro em biết không?
                                                       ( Vũ Quần Phưương, áo đỏ)
G?i ý:
  - Các từ (áo) đỏ, (cây) xanh, (ánh ) hồng, lửa, cháy, tro tạo thành 2 trưường từ vựng: trường từ vựng chỉ màu sắc và trưường từ vựng chỉ lửa và những sự vật, hiện tượng có quan hệ chặt chẽ với nhau.
  - Màu áo đỏ của cô gái thắp sáng lên trong ánh mắt chàng trai và bao ngưười khác ngọn lửa. Ngọn lửa đó lan toả trong con ngưười anh làm anh say đắm, ngây ngất (đến mức có thể cháy thành tro) và lan ra cả không gian làm nó biến sắc ( cây xanh nhưư cũng ánh theo hồng).

 C.  BÀI T?P V? NHÀ:
  1. D?ng bài t?p 1 di?m:
      Em hãy tìm 1 số từ có nhiều nghĩa?
 G?i ý:
- Mắt: mắt na, mắt dứa, mắt mía ...
-  Mũi: mũi thuyền, mũi kiếm, mũi Cà Mau...

2. Dạng đề 2  điÓm
       Xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau (một từ có thể xếp cả 2 trường)
*Gợi ý:
Khứu giác
Thính giác
Mũi, thơm, điếc, thính
Tai, nghe, điếc, rõ, thính
                            .....................................................................................................

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//