Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

- Theo như quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (gọi tắt là thí sinh giáo dục thường xuyên) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được tính điểm công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh cũng đặc biệt lưu ý: Nếu thí sinh nào đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả hai bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được công nhận xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả hai bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, không dùng dể tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//