Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Phần mềm tổ chức thi, phần mềm thi thử THPT Quốc gia


Tải phần mềm tại đâyI. Yêu cầu hệ thống

- Máy tính chạy hệ điều hành window, có chương trình Microsoft  office access. Font chữ unicode

II. Chức năng

- Nhập danh sách thí sinh (Nhập từ file excell)
- Đánh số báo danh - sắp xếp phòng thi. Có 3 phương án sắp xếp:
PA1: Xếp theo họ tên thí sinh.
PA2: Xếp theo điểm thi lần thi trước. Trong trường hợp này, mỗi thí sinh khi thi các môn khác nhau, có thể ngồi các phòng khác nhau tùy theo kết quả thi của lần thi trước.

- Đánh phách (bộ mã phách gồm 6 số ngẫu nhiên).
- Nhập điểm (Nhập theo Số báo danh hoặc nhập theo mã phách), xét kết quả thi, in ấn các biểu mẫu tổng hợp kỳ thi theo điểm của thí sinh, xếp thứ theo lớp, xếp thứ trong khối, tỉ lệ bộ môn mỗi giáo viên, mỗi lớp …
III. Sơ đồ quy trình thực hiện
Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho kỳ thi
Bước 1: Nhập danh sách thí sinh, gán mã thí sinh (Đánh số báo danh) – Công việc này chỉ nên thực hiện lần tổ chức thi đầu tiên trong năm học.
Bước 2: Nhập thông số kỳ thi (Tên kỳ thi, năm hoc …)
Bước 3. Nhập môn thi của mỗi khối lớp
Bước 4: Nhập phân công giảng dạy của giáo viên (Giúp tổng hợp kết quả thi theo từng bộ môn)
Bước 5: Đối với các kỳ thi sau, nếu có học sinh bỏ học, chuyển đi: chọn tên những học sinh đó (Lưu ý, không xóa bỏ vì vẫn còn danh sách trong sổ điểm, khi in kết quả vẫn có tên HS này để tránh vào nhầm điêm). Nhập thêm học sinh mới chuyển đến (nếu có)
Bước 6: Khởi tạo dữ liệu kỳ thi - Chia phòng thi, đánh phách bài thi
Bước 7:  In ấn các biểu mẫu (Danh sách thi, bảng mã phách, biên bản sao in đề, phiếu thu bài, biên bản giao bài …)
Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho  Hội đồng chấm thi
            Bước 1: Nhập danh sách thí sinh vắng thi
            Bước 2: Nhập danh sách thí sinh vi phạm quy chế thi
            Bước 3: Xuất dữ liệu cho chương trình nhập điểm
Giai đoạn 3: Nhập điểm thi (Theo mã phách hoặc theo số báo danh) – Sử dụng module Nhập điểm  
Giai đoạn 4: Xét kết quả, lưu dữ liệu
Bước 1: Ghép điểm trắc nghiệm từ máy chấm và điểm nhập
Bước 2: Xét kết quả, in ấn các biểu mẫu
Bước 3: Trích lưu dữ liệu ra excell hoặc access
Bước 4: Chuyển dữ liệu sang kỳ thi mới (Dữ liệu cũ là căn cứ để xếp phòng thi cho kỳ thi sau, nếu xếp phòng theo điểm của thí sinh)
IV. Các module xử lý
-         Module 1: Quản lý thi.
-          Module 2: Nhập điểm
Phần mềm thi thử THPT Quốc gia
Hoặc


Tải phần mềm thi thử THPT Quốc gia
Phần mềm, tin học, Phần mềm thi, Phần mềm thi thử THPT Quốc gia, Phần mềm quản lí thi cấp trường

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//