Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx

Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
     Như chúng ta đã biết, sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, việc ứng dụng CNTT chính là việc sử dụng các dịch vụ về CNTT ( phần mềm và các thiết bị kỹ thuật ) để hỗ trợ cho quản lý dạy và học.Về mặt lý luận và thực tiễn, ứng dụng CNTT góp phần tích cực nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, dạy học. Về góc độ thông tin, bản chất của công tác quản lý là thu thập và xử lý các thông tin. Về quá trình dạy học, con đường nhận thức đúng đắn cũng đã được khẳng định: trực quan sinh động - tư duy trừu tượng - thực tiễn. Việc ứng dụng CNTT tác động vào bản chất của cả hai nội dung: quản lý và dạy học. Đặc biệt việc ứng dụng CNTT giúp tăng cường kênh tiếng và kênh hình – tăng tính trực quan, góp phần rất tích cực vào việc đổi mới phương pháp quản lý và dạy học hiện nay. 
   Vì vậy việc ứng dụng CNTT vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn. Chính vì thế trong năm học này tôi quyết định chọn đề tài “Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx ”.
IITHỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI:
1. Thuận lợi:
-  Nhà trường đã sớm đầu tư trang thiết bị để đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào đổi mới quản lý và phương pháp dạy và học từ ba năm nay. Phong trào ứng dụng Công nghệ thông tin đưa vào quản lý trường học,giảng dạy và học tập đã thu hút được sự chú ý chủ động tiếp thu kiến thức một cách tích cực của CB-GV-CNV và học sinh.
- Trường hiện có 6 máy vi tính trong đó có 2 máy laptop, 1projector, 1máy scan, và nối mạng Internet cho 6 máy tính phục vụ nhà trường, phục vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện, động viên giáo viên học tập nâng cao trình độ Tin học.
2. Về khó khăn:
- Kiến thức cơ bản về CNTT đối với phần lớn CB-GV-CNV còn quá mới mẻ. 
Giáo viên chỉ quen với việc soạn giáo án trên ( Word) còn phần mềm PowerPoint vẫn còn là một điều mới mẻ với một số giáo viên, ngại mất nhiều thời gian và phương tiện kỹ thuật để có một bài giảng bằng các dẫn chng sôi động trên màn chiếu (Slide)
- Chưa biết khai thác thông tin từ Internet để tìm kiếm tư liệu,hình ảnh phục vụ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động phong trào của trường.
Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//