Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Kinh nghiêm quản lý chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông XXX 

I/ Lý do chọn đề tài
1/ Về mặt lý luận
 Điều 23- Luật giáo dục năm 2005 đã xác định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân…”
Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước ta hiện nay, việc chăm lo giáo dục đạo đức và tri thức cho học sinh để đào tạo nguồn nhân lực mới phát triển toàn diện có đủ đức đủ tài để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN là một trong những việc làm quan trọng nhất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.
2/ Về mặt thực tiễn
- Trong tình hình hiện nay đất nước ta đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới kéo theo đó là sự du nhập của nhiều tệ nạn văn hoá không lành mạnh tác động vào lớp trẻ làm một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có những biểu hiện sa sút về đạo đức, cá biệt có những học sinh trung học, sinh viên đại học cao đẳng đã không còn giữ được bản thân trong sạch mà xa đà mất phương hướng từ đó không làm chủ được mình vướng vào các tệ nạn xã hội làm đau lòng nhiều gia đình, ảnh hưởng lớn tới đời sống văn hoá, tinh thần thuần phong mỹ tục của dân tộc.
- Trong nhà trường phổ thông hiện nay số học sinh vi phạm đạo đức, nội quy trường lớp có chiều hướng gia tăng tập trung nhiều ở những nơi có điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt có những học sinh ở lứa tuổi thiếu niên vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự.
- Nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ vào không ít những gia đình,  họ mải mê làm kinh tế mà sao nhãng công việc quản lý và giáo dục con cái phó mặc cho nhà trường và xã hội.
- Nền kinh tế thị trường cũng làm ảnh hưởng tới một bộ phận các thày giáo cô giáo và những người làm công tác giáo dục đào tạo, làm họ đôi lúc chưa hoàn thành trọng trách nặng nề mà xã hội đã trao cho là trồng người.

- Trong nhà trường hiện nay vẫn tồn tại những giáo viên chỉ chú ý đến dạy kiến thức cho học sinh mà chưa trú trọng tới công tác rèn đạo đức, nhân cách, ý thức chấp hành nội quy trường lớp cho học sinh.
Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Kinh nghiêm quản lý chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông XXX 
SKKN, SKKN QLGD, SKKN THPT, NCKHSPUD, NCKHSPUD THPT, THPT
Hoặc


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//