Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QLGD: Một số giải pháp quản lí của hiệu trưởng trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QLGD: Một số giải pháp quản lí của hiệu trưởng trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn

PHẦN I -  ĐẶT VẤN ĐỀ

1- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chủ đề của năm học là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong số các nhiệm vụ trọng tâm Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu các nhiệm vụ:
1. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo kỹ năng sống, văn hóa truyền thông, các hoạt động văn hóa, thể thao, ngoại khóa và công tác y tế trường học.
3. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, trường THPT Thái Phiên đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao kỹ năng sống của học sinh. Qua quá trình chỉ đạo việc thực hiện giải pháp trên tại trường THPT Thái Phiên trong những năm học qua, tôi thấy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao kỹ năng sống của học sinh, góp phần quyết định vào quá trình phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao uy tín của trường THPT Thái Phiên trong những năm gần đây. Vì vậy tôi coi đây vừa là bài học vừa là kinh nghiệm về công tác quản lý của nguời Phó Hiệu trưởng trường THPT trong quá trình thực hiện sự đổi mới về Giáo dục và Đào tạo.
2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Khẳng định vai trò của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với quá trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục học sinh phát triển toàn diện đáp ứng công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng.
- Qua thực tế chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT Thái Phiên rút ra được bài học kinh nghiệm chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3- KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
- Đổi mới cách thức quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để đạt hiệu quả cao trong việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục toàn diện cho học sinh. Làm cho các em học sinh thấy yêu thích và tham gia các hoạt động một cách nhiệt tình, sáng tạo.
- Phát huy được sức mạnh của tập thể, phối hợp các lực lượng giáo dục để cùng nhau thực hiện kế hoạch hoạt động GDNGLL nói riêng và kế hoạch năm học nói chung do nhà trường đề ra.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QLGD: Một số giải pháp quản lí của hiệu trưởng trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//