Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: "Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx"
Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: "Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx"


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
          "Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước Việt Nam thì nguồn nhân lực dồi dào, sung sức, khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần, và trí tuệ là vô cùng cần thiết. Vấn đề này đã được Đảng và nhà nước ta khẳng định từ rất sớm trong các Chỉ thị, Nghị quyết trong đó đòi hỏi con người Việt Nam "Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần".
          Nghị quyết Trung Ương II khoá VIII của Đảng về Giáo dục, Đào tạo và khoa học công nghệ cũng đã được khẳng định: "Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh không chỉ có con người phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, lối sống mà còn phải là con người cường tráng về thể chất. Chăm lo cho con người về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể trong đó có Giáo dục - Đào tạo, Y tế và Thể dục thể thao".
          Giáo dục thể chất và thể thao học đường - Giáo dục sức khoẻ thể chất (GDSKTC) thực sự có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu nói trên nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng.
          Cấp trung học phổ thông (THPT) là một trong những cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Trong cấp học này tập trung những học sinh tuổi từ 16 đến 18 tuổi, đây là lứa tuổi đang phát triển sung mãn nhất về thể lực và là lứa tuổi tiền đề để các em chuẩn bị bước vào đời, tham gia đầy đủ các hoạt động của xã hội, đây là lứa tuổi theo Luật quy định, được gọi là tuổi vị thành niên. Vì vậy, GDSKTC cho học sinh ở giai đoạn này là nhằm củng cố kiến thức và tạo những tiền đề vững chắc cho việc rèn luyện sức khoẻ thể chất của các em sau này.
Tuy nhiên, việc tổ chức giảng dạy môn giáo dục thể chất nội khoá cũng như các hoạt động ngoại khoá trong các trường còn gặp nhiều khó khăn. Sự thành công trong công tác giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh không chỉ phụ thuộc vào chủ trương, đường lối, chính sách, mục tiêu, nội dung, phương pháp, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên TDTT và việc quản lý hoạt động GDSKTC của nhà trường.
Trường THPT Xxx là trường loại một  và là trường chuẩn  quốc gia. Trong những năm qua cũng đã có nhiều những thay đổi lớn về công tác quản lý, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên v.v... nên đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Riêng về hoạt động GDSKTC bên cạnh những ưu điểm đã đạt được cũng còn có những tồn tại cần phải được quan tâm đó là:
- Hiệu quả hoạt động GDSKTC chưa cao, chưa ổn định.
- Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất còn nhiều hạn chế.
- Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đồng bộ, khuôn viên tập luyện chưa đáp ứng đủ với yêu cầu của chương trình.
- Công tác quản lý bộ môn giáo dục thể chất còn kém hiệu quả, chậm đổi mới về tư duy cũng như phương thức.
- Các hình thức cũng như thời gian dành cho hoạt động ngoại khoá môn giáo dục thể chất còn nghèo nàn và chắp vá.
Sản phẩm của nhà trường THPT chính là những thanh niên học sinh có sức khoẻ tốt, đạo đức tốt và kiến thức phổ thông để các em sẵn sàng học lên các bậc học (đại học, cao đẳng, ...) hoặc ra xã hội tham gia vào lao động sản xuất. Sức khoẻ không là tất cả, nhưng nó là yếu tố đầu tiên cho phép con người có những ước mơ táo bạo, và thực hiện được những dự định lớn lao. Để các em học sinh trung học có một sức khoẻ tốt (sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần), đòi hỏi cả xã hội phải vào cuộc và lo cho các em, nhưng vai trò của nhà trường là rất quyết định.
Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người và xã hội, nhưng trên thực tế vẫn có quan niệm coi nhẹ vấn đề này từ phía cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh học sinh. Vì mục tiêu văn hoá, các em học sinh cấp THPT nhiều lúc và ở nhiều nơi phải chịu nhiều áp lực về học tập (chương trình chính khoá và chương trình học thêm). Điều này đặt ra sự cần thiết phải tập trung nghiên cứu và đánh giá một cách khách quan về QLGDTC để có thể gợi ra những suy nghĩ về biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong nhà trường. Với những lý do nêu trên, tôi đã chọn đề tài:
"Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx" 
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//