Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý GD Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYY
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
          Ngày nay, khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ của trí tuệ và cạnh tranh thị trường, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin và xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra những yêu cầu to lớn, cấp bách về nguồn lực, đặc biệt là chất lượng nguồn lực con người. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”.
          Giáo dục phổ thông là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân mà trong đó giáo dục Trung học phổ thông (THPT) sẽ là cơ sở đem đến chất lượng cho cả hệ thống giáo dục. Mục tiêu của giáo dục THPT là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của Giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành học vấn phổ thông để học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia vào cuộc sống lao động, hoặc để tiếp tục học lên Cao đẳng - Đại học. Đó là mục tiêu rất thiết thực mà mỗi học sinh đều mong muốn đạt được sau những năm dài học tập bằng cuộc thử sức qua kỳ thi THPT QG lớp 12.

        Kết quả của kì thi THPT QG THPT là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng của một nhà trường. Vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả của kì thi THPT QG THPT luôn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm và tìm giải pháp để nâng cao tỉ lệ học sinh thi đỗ THPT QG. Trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYYtrong những năm qua có kết quả thi THPT QG, thi học sinh giỏi tương đối ổn định và có chiều hướng đi lên, nhà trường đã khẳng định được vị thế so với các trường THPT trong tỉnh. Bản thân được Hiệu trưởng phân công phụ trách công tác quản lý ôn tập thi THPT QG, do vậy tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh XXX” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý GD Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYY
Hoặc

SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, SKKN THPT, THPT

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//