Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí 6: Để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả
Thực hiện chung nhiệm vụ của toàn ngành là đổi mới sách giáo khoa THCS. Đi cùng với nó là đổi mới nội dung, hình thức, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. 


Song song với nhiệm vụ đó thì chúng ta cũng thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 2 không trên bốn phương diện trong đó không để học sinh ngồi nhầm lớp là một khâu rất quan trọng, đồng thời nó cũng quyết định đến chất lượng giảng dạy của giáo viên. Trong quá trình thực hiện nghiêm túc cuộc vận động thì nãy sinh ra một vấn đề đó là tỉ lệ học hinh yếu kém xuất hiện rất nhiều và kiến thức của các học sinh này  cũng cần báo động cho các cấp làm công tác quản lí giáo dục và các nhà giáo đang trực  tiếp giảng dạy. Đó là làm thế nào để thực hiện tốt cuộc vận động hai không đồng thời giảm dần học sinh yếu kém và ngồi nhầm lớp mà vẫn đảm bảo đến công tác phổ cập để đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi vào thực chất và chất lượng ngày một tốt hơn.?
 Vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy học theo hương tích cực hoá hoạt động của nhiều đối tượng học sinh trong một lớp học (HS là chủ thể của việc lĩnh hội kiến thức, còn giáo viên là người chủ đạo trong việc tổ chức, hướng dẫn cho việc lĩnh hội kiến thức của học sinh đặc biệt là những học sinh yếu kém) thì vai trò của người giáo viên càng trở nên quan trọng trong việc chủ động tổ chức, điều khiển một giờ học với nhiều đối tượng học sinh.
 Việc lên lớp thực hiện với một tiết dạy nói chung và một tiết dạy Vật lí với nhiều đối tượng học sinh nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Công tác soạn bài, kiến thức của giáo viên, phương pháp dạy học, đối tượng học sinh, phương tiện dạy học… Do đó, để tổ chức một tiết dạy có hiệu quả cho nhiều đối tượng học sinh nhưng vẫn đáp ứng đủ yêu cầu về nội dung, kiến thức, thời gian mà tất cảc các đối tượng học sinh cũng đều nắm được thì giáo viên với vai trò là người chủ đạo hướng dẫn cần thực hiện có hiệu quả một số khâu cho một tiết dạy học gồm nhiều đối tượng học sinh.
 Vậy một số khâu cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy cho nhiều đối tượng học sinh có chất lượng là gì? Đây là một câu hỏi đặt ra cho mỗi giáo viên trong việc  thực hiện cuộc vận động hai không nói chung và mỗi một giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lí nói riêng.

    Với những lí do trên, nên bản thân tôi xin mạnh dạn đưa ra một số vấn đề về: “Để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả
Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí 6: Để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả
SKKN, SKKN THCS, SKKN Vật lí THCS, SKKKN Vật lí, SKKN vật lí 5
Hoặc 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//