Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ XXX – TỈNH XXX


 SKKN QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ XXX – TỈNH XXX


MỤC LỤC
PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU
1
Lí do chọn đề tài

2
Mục đích nghiên cứu

3
Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4
Phạm vi nghiên cứu

5
Nhiệm vụ nghiên cứu

6
Phương pháp nghiên cứu

PHẦN B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1
Các khái niệm có liên quan

2
Các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước

3
Mục tiêu của công tác chỉ đạo

4
Mục đích ý nghĩa của công tác xây dựng kế hoạch hàng năm

5
Nội dung

CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ XXX – TỈNH XXX

1
Đặc điểm tình hình nhà trường

2
Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch ở trường mầm non Hoa Mai thành phố XXX - Tỉnh XXX


CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ XXX – TỈNH XXX

1
Giáo dục nhận thức quan điểm về công tác xây dựng kế hoạch năm học

2
Giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch

3
Giải pháp xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu quản lí một cách cụ thể

4
Xây dựng mối quan hệ công tác tích cực giữa Hiệu trưởng...


PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1
Kết luận

2
Khuyến nghị


  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HÀNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ XXX – TỈNH XXX
PHẦN A. PHẦN MỞ ĐẦU
1.     Lý do chọn đề tài:
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
 Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhầm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.
Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học nói riêng là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết, bởi công tác Giáo dục là một chức năng lớn trong Quản lí Giáo dục nói riêng trong Quản lí nhà trường nói chung. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; Không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ cho con thuyền không lái chỉ chạy vòng quanh”.
          Lập kế hoạch sơ sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lí. Xây dựng kế hoạch rất quan trọng trong việc điều hành quản lý, trong đó xây dựng kế hoạch hàng năm càng quan trọng hơn.
          Hằng năm trong ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo đều có các văn bản hướng dẫn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đế từng bậc học, cấp học. Trong Quản lí trường học thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những thây đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lí khác. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu kế hoạch của ngành đề ra. Nó quyết định đến hoạt động giáo dục nói riêng và hoạt động quản lí nói riêng.
          Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong nhiều năm qua của một số trường chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, chưa phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương. Do đó bản kế hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của hiệu trưởng chứ chưa tập chung được chí tuệ của tập thể nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường và làm giảm hiệu lực công tác Quản lí của Hiệu trưởng.
          Trường mầm non Hoa Mai thành phố XXX  - đơn vị em đang công tác, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đã được tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao vì chưa có kế hoạch khả thi và giải pháp cụ thể.
SKKN, SKKN QLGD, SKKN Mầm non, Mầm non, NCKHSPUD Mầm non, Mầm non, 
Hoặc 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//