Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN HOẶC  ĐOẠN TRÍCH: TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN

    - Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.
* Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện  hoặc đoạn trích:
  1. Tìm hiểu đề và tìm ý
  2. Lập dàn bài:
  3. Viết bài
 4. Đọc lại bài viết và sửa chữa
*Bố cục của bài nghị luận về tác phẩm truyện  hoặc đoạn trích
   1. Mở bài: Giới thiệu tác phẩm (hoặc đoạn trích) và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình.
   2. Thân bài:
   - Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm (hoặc đoạn trích)
   - Có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu, xác thực.
   3. Kết bài: Nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phẩm (hoặc đoạn trích)
   * Yêu cầu:
   - Các luận điểm, luận cứ cần thể hiện sự cảm thụ và ý kiến riêng của người  viết về tác phẩm

   - Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết hợp lí và tự nhiên.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//