Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm 2018-2019.


Theo đó đối với tuyển sinh vào trường THCS công lập, phương thức tuyển sinh là xét tuyển. Thời gian hoàn thành xét tuyển: trước 15/7/2018.
Đối với tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS thì ngoài những quy định chung, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT. Phương thức tuyển sinh là kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.
Đối với tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập thì địa bàn tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố từ trước ngày 05/9/2017. Tại một số địa bàn giáp ranh, giao cho Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tuyển sinh cho phù hợp. Mỗi học sinh được đăng ký nhiều nhất vào hai trường THPT công lập (không tính nguyện vọng vào trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú); nếu không đạt nguyện vọng thứ nhất sẽ được xét tiếp nguyện vọng còn lại. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển với các môn thi là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Riêng học sinh hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải có thể lựa chọn bài thi ghép 02 môn Lịch sử - Địa lý (tỷ lệ điểm tương ứng cho mỗi môn là 50%) thay thế bài thi môn Tiếng Anh. Điểm xét tuyển được tính theo công thức ĐXT = 2(ĐToán + ĐNgữ văn)  + ĐTiếng Anh  +  Đưt,kk.  Không tuyển thí sinh bị điểm 0. Về chế độ ưu tiên, khuyến khích sẽ thực hiện chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích cho các nhóm đối tượng theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu đối với các trường PTDTNT THPT cho các huyện, thị xã, cụ thể: huyện Lục Yên 35 chỉ tiêu; Yên Bình 30 chỉ tiêu; Văn Yên 40 chỉ tiêu; Trấn Yên 20 chỉ tiêu; Văn Chấn 55 chỉ tiêu (các xã từ Cát Thịnh trở ra 15 chỉ tiêu; các xã còn lại 40 chỉ tiêu); Trạm Tấu 40 chỉ tiêu; Mù Cang Chải 55 chỉ tiêu; Thị xã Nghĩa Lộ 5 chỉ tiêu.
Riêng chỉ tiêu giao 35 học sinh cho mỗi trường PTDTNT THCS chỉ thực hiện khi Đề án thành lập trường PTDTNT THCS&THPT các huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phương thức thi, xét tuyển thực hiện như các trường THPT công lập. Tuyển sinh theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu của huyện, trường hợp có điểm xét tuyển bằng nhau thì học sinh có tổng số điểm trung bình môn cuối năm lớp 9 của ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh cao hơn được tuyển trước. Học sinh không đỗ vào trường PTDTNT được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển tại các trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố như thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, chỉ tiêu tuyển sinh là 256 học sinh vào 8 lớp chuyên theo các môn Toán, Toán - Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý và Tiếng Anh. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi không quá 02 lớp chuyên. Phương thức tuyển sinh là tổ chức tuyển sinh 02 vòng (sơ tuyển và thi tuyển). Thí sinh dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cùng các trường THPT công lập và thi thêm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên; riêng lớp chuyên Toán - Tin thi môn Toán. Hình thức tuyển sinh là thi tự luận với tất cả các môn chuyên.
Nguyên tắc xét tuyển là chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi; điểm bài thi môn chuyên không dưới 4,0 điểm; điểm mỗi bài thi khác không dưới 2,0 điểm. Điểm xét tuyển là tổng số điểm các bài thi: điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên tính hệ số 2; điểm bài thi còn lại tính hệ số 1. Những thí sinh không đỗ lớp chuyên thứ nhất sẽ được xét tuyển lớp chuyên thứ hai. Học sinh không đỗ trường THPT chuyên được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập như thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Chế độ tuyển thẳng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường PTDTNT. Ngoài ra, đối với trường THPT công lập thì tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba (hoặc tương đương) cấp tỉnh trở lên về văn hóa; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; Trường PTDTNT THPT tuyển thẳng học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS (8 môn văn hóa); Trường THPT chuyên không thực hiện tuyển thẳng.
Tuyển sinh vào cơ sở giáo dục tư thục, giáo dục thường xuyên thì các cơ sở giáo dục THPT tư thục lựa chọn phương thức tuyển sinh, báo cáo để Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Các đơn vị có hệ giáo dục thường xuyên THPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.
Thời gian thi tuyển sinh THPT từ ngày 05/6 đến ngày 07/6/2018. Hoàn thành công tác tuyển sinh chậm nhất vào ngày 10/8/2018.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//