Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Hỏi: Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? Ưu thế của sinh sản vô tính?
Đáp

1. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:
  a. Sinh sản giản đơn: Phân chia kiểu nguyên phân.
  b. Sinh sản bào tử: Cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.
  c. Sinh sản sinh dưỡng:
    -  Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên: Cơ thể mới đựơc sinh ra từ một bộ  phận (rễ, thân, lá) của cơ thể mẹ
    -  Sinh sản sinh dưỡng  nhân tạo: Giâm, Chiết, Ghép cành và nuôi cấy mô

CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

Các hình thức SSVT ở thực vật
Đặc điểm
Một số ví dụ ở thực vật
Phân chia
Cơ thể mẹ tự phân thành các phần, mỗi phần ® cá thể mới
Loài tảo Chlorella sp tế bào mẹ ®  4 tế bào con

 Bào tử

Cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.
Rêu, dương xỉ
SSSD tự nhiên
Rễ
Cơ thể mới đựơc sinh ra từ một bộ  phận (rễ, thân, lá) của cơ thể mẹ
Khoai lang (rẽ củ)
Thân
Thân củ (khoai tây), thân rễ (cỏ gấu), thân bò (rau má), thân hành (hành, tỏi...)
Lá thuốc bỏng
2. Ưu thế của sinh sản vô tính

- Cơ thể con giữ nguyên tính di truyền của cơ thể mẹ nhờ quá trình nguyên phân.
- Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.
- Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. 
- Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn. 
- Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh.Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//