Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, theo đó, chốt môn thi vào lớp 10 có bài thi tổ hợp.I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Tuyển thẳng (không áp dụng đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

1.1. Học sinh là người dân tộc rất ít người: Được đăng ký tuyển thẳng vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên hoặc 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tuyển thẳng vào học chương trình GDTX cấp THPT.

1.2. Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 tại các trường DTNT: Lập Thạch, Tam Đảo và THCS&THPT DTNT Phúc Yên được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tuyển thẳng vào học chương trình GDTX cấp THPT.

1.3. Học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học: Được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tuyển thẳng vào học chương trình GDTX cấp THPT.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT hoặc 01 cơ sở giáo dục dạy chương trình GDTX cấp THPT.

2. Xét tuyển (không áp dụng đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

2.1. Xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS:

2.1.1. Học sinh học tại các trường THCS DTNT Lập Thạch, THCS DTNT Tam Đảo, PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên được tham gia xét tuyển vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên.

2.1.2. Học sinh được Sở GD&ĐT hoặc các sở, ngành thuộc tỉnh cử tham gia các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức từ học kỳ II lớp 9 năm học 2017-2018 được nộp hồ sơ xét tuyển tại 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.


2.2. Xét tuyển bằng điểm thi: Học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THPT không tổ chức thi hoặc vào học chương trình GDTX cấp THPT phải đăng ký dự thi tại 01 trường THPT có tổ chức thi để lấy kết quả xét tuyển.

3. Thi tuyển

Áp dụng cho tất cả các học sinh không thuộc diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS có nguyện vọng dự tuyển vào học lớp 10 THPT hoặc học lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT. Mỗi học sinh phải đăng ký dự thi tại 01 trường THPT có tổ chức thi.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Sở GD&ĐT sẽ xác định và qui định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo địa bàn huyện, thành phố, thị xã và điềm sàn chung toàn tỉnh cho học sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Sở GD&ĐT có hướng dẫn riêng cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH CỦA THÍ SINH

1. Điều kiện tuyển sinh

1.1. Qui định chung:

1.1.1. Có hộ khẩu thường trú hoặc học cấp THCS tại tỉnh Vĩnh Phúc.

1.1.2. Đã tốt nghiệp THCS.

1.1.3. Có độ tuổi theo qui định tại Điều 37 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

1.1.4. Chưa học cấp THPT.

1.2. Các qui định khác:

1.2.1. Đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc:

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực các năm học ở cấp THCS từ Khá trở lên.

+ Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

+ Học sinh dự thi vào các lớp chuyên tiếng Anh hoặc lớp chuyên Pháp - Anh phải có quá trình học tập liên tục 4 năm môn tiếng Anh ở cấp THCS.

1.2.2. Đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên: Là người dân tộc thiểu số.

Các trường hợp khác do Sở GD&ĐT quyết định.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh, nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh

2.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh, gồm:

2.1.1. Đơn dự tuyển (theo mẫu do Sở GD&ĐT quy định, giao các trường THPT  phát hành).

2.1.2. Giấy khai sinh.

2.1.3. Học bạ cấp THCS

2.1.4. Thẻ dự thi (đối với thí sinh diện thi tuyển):

- Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018: Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi tốt nghiệp) do Hiệu trưởng trường THCS cấp làm thẻ dự thi.

- Học sinh tốt nghiệp THCS các năm học trước: Nộp 01 ảnh 4x6 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân, phía sau ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh để trường THPT nơi học sinh đăng ký tuyển sinh làm thẻ dự thi.

2.1.5. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

2.1.6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

2.1.7. Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

2.1.8. Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của UBND cấp xã): Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên.

2.1.9. Quyết định của Sở GD&ĐT hoặc các sở, ngành khác thuộc tỉnh: Đối với thí sinh được cử tham gia cuộc thi từ học kỳ II lớp 9 năm học 2017-2018.

2.2. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

2.2.1. Đối với thí sinh chỉ đăng ký tuyển sinh vào trường THPT không chuyên: Nộp bản chính hồ sơ tại trường THPT thí sinh đăng ký tuyển sinh;

2.2.2. Đối với thí sinh chỉ đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: Nộp bản chính hồ sơ tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc;

2.2.3. Đối với thí sinh đồng thời đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và trường THPT không chuyên: Nộp bản chính hồ sơ tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; nộp bản sao hồ sơ và giấy xác nhận của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tại trường THPT không chuyên.

Lưu ý: Nếu thí sinh đồng thời đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và dự thi vào trường THPT không chuyên thì phải đăng ký tuyển sinh tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trước. Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có trách nhiệm cấp 01 giấy xác nhận đã thu hồ sơ bản chính cho thí sinh.

3. Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh:

3.1. Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc:

Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo các nguyện vọng như sau:

3.1.1. Thi vào các lớp chuyên Toán, chuyên tiếng Anh: Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Cụ thể:

+ Nguyện vọng 1 thi vào lớp chuyên Toán được đăng kí nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Tin học (môn chuyên của lớp chuyên Toán và môn chuyên của lớp chuyên Tin học thi chung đề); nguyện vọng 3 xét tuyển vào lớp không chuyên.

+ Nguyện vọng 1 thi vào lớp chuyên Tiếng Anh được đăng kí nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Pháp - Anh (môn chuyên của lớp chuyên Tiếng Anh và môn chuyên của lớp chuyên Pháp - Anh thi chung đề); nguyện vọng 3 xét tuyển vào lớp không chuyên.

+ Đối với lớp chuyên Tin học dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán có nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Tin học với điều kiện điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn vào lớp chuyên Tin học. Đối với lớp chuyên Pháp – Anh dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh cho học sinh  thi vào lớp chuyên Tiếng Anh có nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Pháp – Anh với điều kiện điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn vào lớp chuyên Pháp – Anh.

3.1.2. Thi vào các lớp chuyên Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý, Pháp - Anh: Được đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp không chuyên, lớp không chuyên học ngoại ngữ là Tiếng Anh.
3.2. Trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên

3.2.1. Diện tuyển thẳng, xét tuyển bằng kết quả học tập ở cấp THCS: Nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển tại trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên.

3.2.2. Diện thi tuyển: Được đăng ký 2 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên; nguyện vọng 2 vào một trường THPT không chuyên. Học sinh nộp hồ sơ và dự thi tại trường đăng ký nguyện vọng 2. Các trường THPT không chuyên lập danh sách học sinh có nguyện vọng 1 vào trường THPT DTNT Vĩnh Phúc hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên, báo cáo về Sở GD&ĐT cùng với ngày nộp dữ liệu đăng ký dự thi.

4. Chế độ cộng điểm ưu tiên

4.1. Đối với các trường THPT không chuyên

+ Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
+ Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

+ Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: Người dân tộc thiểu số; người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì tổng điểm ưu tiên thí sinh được cộng không quá 3 điểm.

4.2. Đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: Không thực hiện chế độ cộng điểm ưu tiên.

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH                          

1. Bài thi, môn thi

1.1 Đối với các trường THPT không chuyên

1.1.1. Bài thi: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn và bài thi Tổ hợp. Bài thi Tổ hợp gồm kiến thức 3 bộ môn: Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử.

1.1.2. Hình thức thi: Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi Tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm; thí sinh trả lời trên cùng 01 phiếu trả lời trắc nghiệm.

1.1.3. Thời gian làm bài thi: Toán, Ngữ văn mỗi bài 120 phút; Tổ hợp 90 phút.

1.2. Đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

1.2.1. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên (các môn chuyên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh). Riêng lớp chuyên Tin học, môn chuyên được qui định là môn Toán; lớp chuyên Pháp - Anh, môn chuyên qui định là tiếng Anh.

1.2.2. Thời gian làm bài thi

- Môn không chuyên: Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; Tiếng Anh (không chuyên) 90 phút.

- Môn chuyên: 150 phút.

2. Chương trình thi

Toàn cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9. Riêng đối với 2 môn Sinh học, Lịch sử trong thành phần bài thi tổ hợp kiến thức chỉ thuộc lớp 9 THCS.

3. Đề thi

3.1. Sở GDĐT tổ chức ra đề và sao in. Đề thi được phát đến từng thí sinh.

3.2. Đề thi các bài thi đều được qui về thang điểm 10.

3.3. Đề thi môn chuyên của lớp chuyên Tiếng Anh có 4 phần: Nghe, đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ.

3.4. Đề thi của bài thi tổ hợp có 50 câu hỏi trắc nghiệm (20 câu môn tiếng Anh, 15 câu môn Sinh học, 15 câu môn Lịch sử) với 4 lựa chọn trả lời, trong đó có duy nhất lựa chọn đúng, mỗi câu lựa chọn đúng được 0,2 điểm. Đề thi của bài tổ hợp gồm 3 phần liên tục, phần thứ nhất là 20 câu Tiếng Anh (từ câu 1 đến câu 20), phần thứ hai là 15 câu Sinh học (từ câu 21 đến câu 35), phần thứ 3 là 15 câu Lịch sử (từ câu 36 đến câu 50). 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//