Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Hỏi: Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép? Nguồn gốc của quả và hạt?
Trả lời

1. Thụ tinh kép: Là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n). 

Giao tử đực thứ nhất (n) × noãn (n) → hợp tử (2n) → phôi.
Giao tử đực thứ hai (n) × nhân  phụ (2n) → phôi nhũ (3n)

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật Hạt kín (thực vật có hoa).
2. Ý nghĩa của thụ tinh kép

+ Đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống.
3. Nguồn gốc của quả và hạt
- Hạt: Là noãn đã thụ tinh chuyển hoá thành. Hạt gồm hợp tử và nội nhũ. 
- Quả: Là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hoá thành. 
Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Xem hình ảnh minh họaTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//