Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Mua gì cũng được giảm giá ==> Bấm vào đây
Hỏi: Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép? Nguồn gốc của quả và hạt?
Trả lời

1. Thụ tinh kép: Là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n). 

Giao tử đực thứ nhất (n) × noãn (n) → hợp tử (2n) → phôi.
Giao tử đực thứ hai (n) × nhân  phụ (2n) → phôi nhũ (3n)

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật Hạt kín (thực vật có hoa).
2. Ý nghĩa của thụ tinh kép

+ Đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống.
3. Nguồn gốc của quả và hạt
- Hạt: Là noãn đã thụ tinh chuyển hoá thành. Hạt gồm hợp tử và nội nhũ. 
- Quả: Là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hoá thành. 
Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Xem hình ảnh minh họa
Tải SKKN-Tài liệu
Mua gì cũng được khuyến mại, giảm giá ==> bấm vào đây

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//