Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đề thi vào trường chuyên Thái Bình năm 2018-2019 (vòng 2)

Liên quan: Xem Điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình 2018
Đề thi vào trường chuyên Thái Bình năm 2018-2019 (vòng 2)


Sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
               THÁI BÌNH                                    NĂM HỌC 2018-2019

                                                                      (Dành cho học sinh thi chuyên Toán, Tin)
ĐỀ CHÍNH THỨC                Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2 điểm)
1) Cho phương trình x22mx+m22m+4=0 (1) (với m là tham số). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm không âm x1,x2. Tính theo m giá trị biểu thức P=x1+x2 và tìm min của P.
2) Cho hàm số y=x2+2x+2. Tìm tất cả giá trị x nguyên để y nguyên.
Câu 2: (2 điểm)
1) Cho các số a,b,c thoả mãn điều kiện a+2b+5c=0. Chứng minh phương trình ax2+bx+c=0 có nghiệm.
2) Giải phương trình: (4x3x+3)3=x3+32
Câu 3: (1 điểm)
Hai cây nến cùng chiều dài và làm bằng các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với vận tốc đều trong 3 giờ, cây nến thứ 2 cháy hết trong vận tốc đều trong 4 giờ. Hỏi phải cùng bắt đầu đốt lúc mấy giờ chiều đề đến 4 giờ chiều phần còn lại của cây nến thứ hai dài gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất.
Câu 4: (1 điểm)
Cho các số x,y dương thoả mãn điều kiện (x+1+x2)(y+1+y2)=2018. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=x+y
Câu 5: (3.5 điểm)
1) Cho tam giác ABC có AB=4, AC=3, BC=5, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ hai nửa đường tròn đường kính BH và HC. Hai nửa đường tròn này cắt AB, AC lần lượt tại E,F.
a) Tình diện tích nửa đường tròn đường kính BH.
b) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và đường thẳng EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn đường kính BH và CH.
2) Cho nửa đường tròn đường kính AB=2R. Tìm kích thước hình chữ nhật MNPQ có hai đỉnh M, N thuộc nửa đường tròn, hải đỉnh P, Q thuộc đường kính AB sao cho SMNPQ đạt max.
Câu 6: (0.5 điểm)
Cho a,b,c là các số dương thoả mãn điều kiện 1a2+1b2+1c2=1
Tìm max của 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//