Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên., gồm:
Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam 
Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ 
Điểm chuẩnTrường THPT Chu Văn An năm học
Điểm chuẩn Trường THPT SơnTây năm học

Xem điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại Hà Nội, Soạn tin
Soạn HS mãlớpchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau:

1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam

Lớp chuyên

Soạn tin

Ngữ văn

33608

Soạn HS 33608 gửi 8785

Lịch Sử

33609

Soạn HS 33609 gửi 8785

Địa lý

33610

Soạn HS 33610 gửi 8785

Tiếng Anh

33611

Soạn HS 33611 gửi 8785

Tiếng Trung

33612

Soạn HS 33612 gửi 8785

Tiếng Nga

33613

Soạn HS 33613 gửi 8785

Tiếng Pháp

33614

Soạn HS 33614 gửi 8785

Toán học

33615

Soạn HS 33615 gửi 8785

Tin học

33616

Soạn HS 33616 gửi 8785

Vật lý

33617

Soạn HS 33617 gửi 8785

Hóa học

33618

Soạn HS 33618 gửi 8785

Sinh học

33619

Soạn HS 33619 gửi 8785

Song ngữ Pháp

37838

Soạn HS 37838 gửi 8785

Song bằng

37839

Soạn HS 37839 gửi 8785

 


2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33620
Soạn HS 33620 gửi 8785
Lịch Sử
33621
Soạn HS 33621 gửi 8785
Địa lý
33622
Soạn HS 33622 gửi 8785
Tiếng Anh
33623
Soạn HS 33623 gửi 8785
Tiếng Nga
33624
Soạn HS 33624 gửi 8785
Tiếng Pháp
33625
Soạn HS 33625 gửi 8785
Toán học
33626
Soạn HS 33626 gửi 8785
Tin học
33627
Soạn HS 33627 gửi 8785
Vật lý
33628
Soạn HS 33628 gửi 8785
Hóa học
33629
Soạn HS 33629 gửi 8785
Sinh học
33630
Soạn HS 33630 gửi 8785

3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên

Soạn tin

Ngữ văn

33631

Soạn HS 33631 gửi 8785

Lịch Sử

33632

Soạn HS 33632 gửi 8785

Địa lý

33633

Soạn HS 33633 gửi 8785

Tiếng Anh

33634

Soạn HS 33634 gửi 8785

Tiếng Pháp

33635

Soạn HS 33635 gửi 8785

Toán học

33636

Soạn HS 33636 gửi 8785

Tin học

33637

Soạn HS 33637 gửi 8785

Vật lý

33638

Soạn HS 33638 gửi 8785

Hóa học

33639

Soạn HS 33639 gửi 8785

Sinh học

33640

Soạn HS 33640 gửi 8785

Song ngữ Pháp

37840

Soạn HS 37840 gửi 8785

Song bằng

37841

Soạn HS 37841 gửi 8785

 


4. Trường THPT SơnTây
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
33641
Soạn HS 33641 gửi 8785
Lịch Sử
33642
Soạn HS 33642 gửi 8785
Địa lý
33643
Soạn HS 33643 gửi 8785
Tiếng Anh
33644
Soạn HS 33644 gửi 8785
Toán học
33645
Soạn HS 33645 gửi 8785
Tin học
33646
Soạn HS 33646 gửi 8785
Vật lý
33647
Soạn HS 33647 gửi 8785
Hóa học
33648
Soạn HS 33648 gửi 8785
Sinh học
33649
Soạn HS 33649 gửi 8785


Có thể bạn quan tâm
↪ Cách xem điểm chuẩn trường Chuyên Tại Hà Nội
 Cách xem điểm chuẩn lớp 10 các trường  THPT tại Hà Nội
↪ Xem thống kê điểm chuẩn các trường THPT tại Hà Nội
↪ Xem thống kê điểm chuẩn trường THPT chuyên  - Hà Nội Ams, Nguyễn Huệ, Sơn Tây, Chu văn An
↪ Xem thống kê điểm chuẩn trường THPT chuyên  - Hà Nội Khối đại học

Lưu ý:

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đây
Liên quan
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 các trường THPT tại Hà Nội
- Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm từng trường THPT của Hà Nội

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. >> Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm từng trường THPT của Hà Nội

Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
Điểm chuẩn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Điểm chuẩnTrường THPT Chu Văn An
Điểm chuẩn Trường THPT SơnTây 
Hà Nội, điểm chuẩn 2021, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2021,
Đã có Điểm chuẩn các trường chuyên Hà Nội năm 2021-2022

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//