Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

- Trường THPT Chuyên Lào Cai đã công bố điểm thi cũng như điểm chuẩn vào trường của từng môn chuyên 

Để xem điểm chuẩn, soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo mã lớp

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên lý
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Hóa
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Sinh
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Anh
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Văn
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Trung
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Chuyên Sử địa
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785
Không chuyên
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Lào cai, 
Cách 2. Soạn tin theo tên lớp

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS LCCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên lý
Soạn HS LCCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS LCCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS LCCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS LCCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS LCCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Trung
Soạn HS LCCHUYENTRUNG gửi 8785
Chuyên Sử địa
Soạn HS LCCHUYENSUDIA gửi 8785
Không chuyên
Soạn HS LCKHONGCHUYEN gửi 8785

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//