Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.Liên quan


Cách 1. Soạn tin theo mã lớp chuyên

Soạn HS dấucách Mã lớp chuyên gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10  khối chuyên TP HCM như sau: 

Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
37737
Soạn HS 37737 gửi 8785

Hóa
37738
Soạn HS 37738 gửi 8785

37739
Soạn HS 37739 gửi 8785

Nhật
37740
Soạn HS 37740 gửi 8785

Sinh
37741
Soạn HS 37741 gửi 8785

Tin
37742
Soạn HS 37742 gửi 8785

Toán
37743
Soạn HS 37743 gửi 8785

Trung
37744
Soạn HS 37744 gửi 8785

Văn
37745
Soạn HS 37745 gửi 8785

Tích hợp
37746
Soạn HS 37746 gửi 8785

Không chuyên
37747
Soạn HS 37747 gửi 8785

Địa lí


Trần Đại Nghĩa
Anh
37748
Soạn HS 37748 gửi 8785

Hóa
37749
Soạn HS 37749 gửi 8785

37750
Soạn HS 37750 gửi 8785

Sinh
37751
Soạn HS 37751 gửi 8785

Toán
37752
Soạn HS 37752 gửi 8785

Văn
37753
Soạn HS 37753 gửi 8785

Tích hợp
37754
Soạn HS 37754 gửi 8785

Không chuyên
37755
Soạn HS 37755 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
37756
Soạn HS 37756 gửi 8785

Hóa
37757
Soạn HS 37757 gửi 8785

37758
Soạn HS 37758 gửi 8785

Toán
37759
Soạn HS 37759 gửi 8785

Văn
37760
Soạn HS 37760 gửi 8785

Tích hợp
37761
Soạn HS 37761 gửi 8785
Gia Định
Anh
37762
Soạn HS 37762 gửi 8785

Hóa
37763
Soạn HS 37763 gửi 8785

37764
Soạn HS 37764 gửi 8785

Tin
37765
Soạn HS 37765 gửi 8785

Toán
37766
Soạn HS 37766 gửi 8785

Văn
37767
Soạn HS 37767 gửi 8785

Tích hợp
37768
Soạn HS 37768 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
37769
Soạn HS 37769 gửi 8785

Hóa
37770
Soạn HS 37770 gửi 8785

37771
Soạn HS 37771 gửi 8785

Sinh
37772
Soạn HS 37772 gửi 8785

Toán
37773
Soạn HS 37773 gửi 8785

Văn
37774
Soạn HS 37774 gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
37775
Soạn HS 37775 gửi 8785

Hóa
37776
Soạn HS 37776 gửi 8785

37777
Soạn HS 37777 gửi 8785

Toán
37778
Soạn HS 37778 gửi 8785

Văn
37779
Soạn HS 37779 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Tích hợp
37780
Soạn HS 37780 gửi 8785


37781
Soạn HS 37781 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Tích hợp
37782
Soạn HS 37782 gửi 8785
Phú Nhuận
Tích hợp
37783
Soạn HS 37783 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Tích hợp
37784
Soạn HS 37784 gửi 8785
Trần Hưng Đạo

37785
Soạn HS 37785 gửi 8785


Xem điểm chuẩn cả hai cơ sở Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM , soạn tin như sau:


Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
320078
Soạn HS 320078 gửi 8785
Chuyên Tin
320079
Soạn HS 320079 gửi 8785
Chuyên Lý
320081
Soạn HS 320081 gửi 8785
Chuyên Hóa
320083
Soạn HS 320083 gửi 8785
Chuyên Sinh
320084
Soạn HS 320084 gửi 8785
Chuyên Anh
320086
Soạn HS 320086 gửi 8785
Chuyên Văn
320087
Soạn HS 320087 gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo Tên trường-lớp chuyên như sau:
Soạn HS HCM Tên trường + Tên lớp gửi 8785

Trong đó
- HCM: Là kí hiệu TP Hồ Chí Minh
- Tên trường viết tắt lấy chữ cái họ tên
- Tên lớp chuyên viết tiếng việt, không dấu


Ví dụ: Xem điểm chuẩn lớp chuyên Anh trường Lê Hồng Phong
Soạn HS HCMLHPAnh gửi 8785
Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
Soạn HS HCMLHPANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMLHPHOA gửi 8785

Soạn HS HCMLHPLY gửi 8785

Nhật
Soạn HS HCMLHPNHAT gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMLHPSINH gửi 8785

Tin
Soạn HS HCMLHPTIN gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMLHPTOAN gửi 8785

Trung
Soạn HS HCMLHPTRUNG gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMLHPVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMLHPTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HS HCMLHPKHONGCHUYEN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Anh
Soạn HS HCMTDNANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMTDNHOA gửi 8785

Soạn HS HCMTDNLY gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMTDNSINH gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMTDNTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMTDNVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMTDNTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HS HCMTDNKHONGCHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
Soạn HS HCMNTHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMNTHHOA gửi 8785

Soạn HS HCMNTHLY gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMNTHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMNTHVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMNTHTICHHOP gửi 8785
Gia Định
Anh
Soạn HS HCMGDANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMGDHOA gửi 8785

Soạn HS HCMGDLY gửi 8785

Tin
Soạn HS HCMGDTIN gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMGDTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMGDVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMGDTICHHOP gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
Soạn HS HCMMDCANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMMDCHOA gửi 8785

Soạn HS HCMMDCLY gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMMDCSINH gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMMDCTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMMDCVAN gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
Soạn HS HCMNHHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMNHHHOA gửi 8785

Soạn HS HCMNHHLY gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMNHHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMNHHVAN gửi 8785
Lương Thế Vinh
Tích hợp
Soạn HS HCMLTVTICHHOP gửi 8785Võ Thị Sáu
Tích hợp
Soạn HS HCMVTSTICHHOP gửi 8785
Phú Nhuận
Tích hợp
Soạn HS HCMPNTICHHOP gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Tích hợp
Soạn HS HCMMKTICHHOP gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Tích hợp
Soạn HS HCMTHDTICHHOP gửi 8785- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.=> Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm cả nước

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2020 được chúng tôi lưu trữ.

Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020.

Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đâyHCM. Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2021 - 2022


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//