Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT Thái Bình (đề chung dành cho tất cả các thí sinh) gồm 1 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút, kết quả của bài thi này là cơ sở để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên thuộc sở GD và ĐT Thái Bình, đề thi có lời giải chi tiết.Liên quan: Xem điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình 2018

+ Cho đường tròn tâm O bán kính a và điểm J có JO = 2a. Các đường thẳng JM, JN theo thứ tự là các tiếp tuyến tại M, tại N của đường tròn (O). Gọi K là trực tâm của tam giác JMN, H là giao điểm của MN với JO.
a) Chứng minh rằng: H là trung điểm của OK.
b) Chứng minh rằng: K thuộc đường tròn tâm O bán kính a.

c) JO là tiếp tuyến của đường tròn tâm M bán kính r. Tính r.
d) Tìm tập hợp điểm I sao cho từ điểm I kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn (O) và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
+ Cho hai đường thẳng (d1): y = (-1/m)x + 1/m (với m là tham số, m khác 0). Gọi I(x0; y0) là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) với (d2). Tính x0^2 + y0^2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//