Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH 2018
Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.

Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn  của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau: 

Để xem dự kiến điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH của chúng tôi bạn thự hiện như sau:


Soạn HS SPH+Mã ngành gửi 8785
Trong đó
SPH: Là mã trường ĐH sư phạm Hà Nội
Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem

Ví dụ:  Xem điểm mã ngành D140114A 


Soạn HS SHPD140114A gửi 8785

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:


STT
Mã ngành
Tên ngành
Soạn tin
1
D140114A
Quản lý giáo dục
Soạn HS SPHD140114A gửi 8785
2
D140114C
Quản lý giáo dục
Soạn HS SPHD140114C gửi 8785
3
D140114D
Quản lý giáo dục
Soạn HS SPHD140114D gửi 8785
4
D140201A
Giáo dục Mầm non
Soạn HS SPHD140201A gửi 8785
5
D140201B
Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh
Soạn HS SPHD140201B gửi 8785
6
D140201C
Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh
Soạn HS SPHD140201C gửi 8785
7
D140202A
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh
Soạn HS SPHD140202A gửi 8785
8
D140202D
Giáo dục Tiểu học
Soạn HS SPHD140202D gửi 8785
9
D140203B
Giáo dục đặc biệt
Soạn HS SPHD140203B gửi 8785
10
D140203C
Giáo dục đặc biệt
Soạn HS SPHD140203C gửi 8785
11
D140203D
Giáo dục đặc biệt
Soạn HS SPHD140203D gửi 8785
12
D140204A
Giáo dục công dân
Soạn HS SPHD140204A gửi 8785
13
D140204B
Giáo dục công dân
Soạn HS SPHD140204B gửi 8785
14
D140204C
Giáo dục công dân
Soạn HS SPHD140204C gửi 8785
15
D140204D
Giáo dục công dân
Soạn HS SPHD140204D gửi 8785
16
D140205A
Giáo dục chính trị
Soạn HS SPHD140205A gửi 8785
17
D140205B
Giáo dục chính trị
Soạn HS SPHD140205B gửi 8785
18
D140205C
Giáo dục chính trị
Soạn HS SPHD140205C gửi 8785
19
D140205D
Giáo dục chính trị
Soạn HS SPHD140205D gửi 8785
20
D140206
Giáo dục thể chất
Soạn HS SPHD140206 gửi 8785
21
D140208A
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Soạn HS SPHD140208A gửi 8785
22
D140208B
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Soạn HS SPHD140208B gửi 8785
23
D140208C
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Soạn HS SPHD140208C gửi 8785
24
D140209A
SP Toán học
Soạn HS SPHD140209A gửi 8785
25
D140209B
SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140209B gửi 8785
26
D140209C
SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140209C gửi 8785
27
D140209D
SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140209D gửi 8785
28
D140210A
SP Tin học
Soạn HS SPHD140210A gửi 8785
29
D140210B
SP Tin học
Soạn HS SPHD140210B gửi 8785
30
D140210C
SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140210C gửi 8785
31
D140210D
SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140210D gửi 8785
32
D140211A
SP Vật lí
Soạn HS SPHD140211A gửi 8785
33
D140211B
SP Vật lí
Soạn HS SPHD140211B gửi 8785
34
D140211C
SP Vật lí
Soạn HS SPHD140211C gửi 8785
35
D140211D
SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140211D gửi 8785
36
D140211E
SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140211E gửi 8785
37
D140211G
SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140211G gửi 8785
38
D140212A
SP Hoá học
Soạn HS SPHD140212A gửi 8785
39
D140212B
SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140212B gửi 8785
40
D140213A
SP Sinh học
Soạn HS SPHD140213A gửi 8785
41
D140213B
SP Sinh học
Soạn HS SPHD140213B gửi 8785
42
D140213C
SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140213C gửi 8785
43
D140213D
SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140213D gửi 8785
44
D140213E
SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh)
Soạn HS SPHD140213E gửi 8785
45
D140214A
SP Kỹ thuật công nghiệp
Soạn HS SPHD140214A gửi 8785
46
D140214B
SP Kỹ thuật công nghiệp
Soạn HS SPHD140214B gửi 8785
47
D140214C
SP Kỹ thuật công nghiệp
Soạn HS SPHD140214C gửi 8785
48
D140217A
SP Ngữ văn
Soạn HS SPHD140217A gửi 8785
49
D140217B
SP Ngữ văn
Soạn HS SPHD140217B gửi 8785
50
D140217C
SP Ngữ văn
Soạn HS SPHD140217C gửi 8785
51
D140217D
SP Ngữ văn
Soạn HS SPHD140217D gửi 8785
52
D140218C
SP Lịch Sử
Soạn HS SPHD140218C gửi 8785
53
D140218D
SP Lịch Sử
Soạn HS SPHD140218D gửi 8785
54
D140219A
SP Địa lí
Soạn HS SPHD140219A gửi 8785
55
D140219B
SP Địa lí
Soạn HS SPHD140219B gửi 8785
56
D140219C
SP Địa lí
Soạn HS SPHD140219C gửi 8785
57
D140221
SP Âm nhạc
Soạn HS SPHD140221 gửi 8785
58
D140222
SP Mĩ thuật
Soạn HS SPHD140222 gửi 8785
59
D140231
SP Tiếng Anh
Soạn HS SPHD140231 gửi 8785
60
D140233A
SP Tiếng Pháp
Soạn HS SPHD140233A gửi 8785
61
D140233B
SP Tiếng Pháp
Soạn HS SPHD140233B gửi 8785
62
D140233C
SP Tiếng Pháp
Soạn HS SPHD140233C gửi 8785
63
D140233D
SP Tiếng Pháp
Soạn HS SPHD140233D gửi 8785
64
D220113B
Việt Nam học
Soạn HS SPHD220113B gửi 8785
65
D220113C
Việt Nam học
Soạn HS SPHD220113C gửi 8785
66
D220113D
Việt Nam học
Soạn HS SPHD220113D gửi 8785
67
D220330A
Văn học
Soạn HS SPHD220330A gửi 8785
68
D220330B
Văn học
Soạn HS SPHD220330B gửi 8785
69
D220330C
Văn học
Soạn HS SPHD220330C gửi 8785
70
D220330D
Văn học
Soạn HS SPHD220330D gửi 8785
71
D310201A
Chính trị học (SP Triết học)
Soạn HS SPHD310201A gửi 8785
72
D310201B
Chính trị học (SP Triết học)
Soạn HS SPHD310201B gửi 8785
73
D310201C
Chính trị học (SP Triết học)
Soạn HS SPHD310201C gửi 8785
74
D310201D
Chính trị học (SP Triết học)
Soạn HS SPHD310201D gửi 8785
75
D310201E
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị)
Soạn HS SPHD310201E gửi 8785
76
D310201G
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị)
Soạn HS SPHD310201G gửi 8785
77
D310201H
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị)
Soạn HS SPHD310201H gửi 8785
78
D310201K
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị)
Soạn HS SPHD310201K gửi 8785
79
D310401A
Tâm lí học
Soạn HS SPHD310401A gửi 8785
80
D310401B
Tâm lí học
Soạn HS SPHD310401B gửi 8785
81
D310401C
Tâm lí học
Soạn HS SPHD310401C gửi 8785
82
D310401D
Tâm lí học
Soạn HS SPHD310401D gửi 8785
83
D310403A
Tâm lí học giáo dục
Soạn HS SPHD310403A gửi 8785
84
D310403B
Tâm lí học giáo dục
Soạn HS SPHD310403B gửi 8785
85
D310403C
Tâm lí học giáo dục
Soạn HS SPHD310403C gửi 8785
86
D310403D
Tâm lí học giáo dục
Soạn HS SPHD310403D gửi 8785
87
D420101A
Sinh học
Soạn HS SPHD420101A gửi 8785
88
D420101B
Sinh học
Soạn HS SPHD420101B gửi 8785
89
D460101A
Toán học
Soạn HS SPHD460101A gửi 8785
90
D460101B
Toán học
Soạn HS SPHD460101B gửi 8785
91
D460101D
Toán học
Soạn HS SPHD460101D gửi 8785
92
D480201A
Công nghệ thông tin
Soạn HS SPHD480201A gửi 8785
93
D480201B
Công nghệ thông tin
Soạn HS SPHD480201B gửi 8785
94
D760101B
Công tác xã hội
Soạn HS SPHD760101B gửi 8785
95
D760101C
Công tác xã hội
Soạn HS SPHD760101C gửi 8785
96
D760101D
Công tác xã hội
Soạn HS SPHD760101D gửi 8785


Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH sẽ được cập nhật sớm nhất khi Đại học Sư phạm Hà Nội - SPH công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên

Điểm chuẩn Đại học 2018, Ngành sư phạm, khối xã hội, điểm chuẩn đại học


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//