Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Điểm chuẩn năm 2018 Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các trường đại học thành viên
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.

Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn  của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau: 
Xem thêm:

1.  Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH QUỐC TẾ (QSQ) - ĐHQGHCM năm 2018  bạn thực hiện như sau:


Soạn: HS daucach STT+QSQ gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách

Trong đó:
QSQ là mã Trường ĐH QUỐC TẾ (QSQ) – ĐHQGHCM bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ AnhSTT là 1
Soạn tin: HS 1QSQ gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Soạn tin
1
Ngôn ngữ Anh
Soạn: HS 1QSQ gửi 8785
2
Quản trị kinh doanh
Soạn: HS 2QSQ gửi 8785
3
Tài chính – Ngân hàng
Soạn: HS 3QSQ gửi 8785
4
Công nghệ sinh học
Soạn: HS 4QSQ gửi 8785
5
Hóa sinh
Soạn: HS 5QSQ gửi 8785
6
Toán ứng dụng
(Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
Soạn: HS 6QSQ gửi 8785
7
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 7QSQ gửi 8785
8
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Soạn: HS 8QSQ gửi 8785
9
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Soạn: HS 9QSQ gửi 8785
10
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Soạn: HS 10QSQ gửi 8785
11
Kỹ thuật Y Sinh
Soạn: HS 11QSQ gửi 8785
12
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Soạn: HS 12QSQ gửi 8785
13
Kỹ thuật Môi trường
Soạn: HS 13QSQ gửi 8785
14
Công nghệ thực phẩm
Soạn: HS 14QSQ gửi 8785
15
Kỹ thuật xây dựng
Soạn: HS 15QSQ gửi 8785
16
Quản lý nguồn lợi thủy sản
Soạn: HS 16QSQ gửi 8785
17
Kỹ thuật Không gian
Soạn: HS 17QSQ gửi 8785
18
Chương trình liên kết:
Soạn: HS 18QSQ gửi 8785


2. Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) – ĐHQGHCM năm học - 2018.
 Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) - ĐHQGHCM năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn: HS daucach STT+QSB gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách

Trong đó:
QSB là mã Trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) – ĐHQGHCM bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học Máy tính,Kỹ thuật Máy tínhSTT là 1
Soạn tin: HS 1QSB gửi 8785

Cụ thể như sau:

STT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QSB)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Khoa học Máy tính,Kỹ thuật Máy tính
Soạn: HS 1QSB gửi 8785
2
Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
Soạn: HS 2QSB gửi 8785
3
Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt
Soạn: HS 3QSB gửi 8785
4
Kỹ thuật Dệt, Công nghệ may
Soạn: HS 4QSB gửi 8785
5
Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học
Soạn: HS 5QSB gửi 8785
6
Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật Công trình thủy, Kỹ thuật Công trình biển, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
Soạn: HS 6QSB gửi 8785
7
Kiến trúc
Soạn: HS 7QSB gửi 8785
8
Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí
Soạn: HS 8QSB gửi 8785
9
Quản lý Công nghiệp
Soạn: HS 9QSB gửi 8785
10
Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Soạn: HS 10QSB gửi 8785
11
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không
Soạn: HS 11QSB gửi 8785
12
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
Soạn: HS 12QSB gửi 8785
13
Kỹ thuật Vật liệu
Soạn: HS 13QSB gửi 8785
14
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Soạn: HS 14QSB gửi 8785
15
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng
Soạn: HS 15QSB gửi 8785
16
Vật lý Kỹ thuật
Soạn: HS 16QSB gửi 8785
17
Cơ Kỹ thuật
Soạn: HS 17QSB gửi 8785
18
Khoa học Máy tính (CLC)
Soạn: HS 18QSB gửi 8785
19
Kỹ thuật Máy tính (CLC)
Soạn: HS 19QSB gửi 8785
20
Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến)
Soạn: HS 20QSB gửi 8785
21
Kỹ thuật Cơ khí (CLC)
Soạn: HS 21QSB gửi 8785
22
Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC)
Soạn: HS 22QSB gửi 8785
23
Kỹ thuật Hoá học (CLC)
Soạn: HS 23QSB gửi 8785
24
Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC)
Soạn: HS 24QSB gửi 8785
25
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC)
Soạn: HS 25QSB gửi 8785
26
Công nghệ Thực phẩm (CLC)
Soạn: HS 26QSB gửi 8785
27
Kỹ thuật Dầu khí (CLC)
Soạn: HS 27QSB gửi 8785
28
Quản lý công nghiệp (CLC)
Soạn: HS 28QSB gửi 8785
29
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC)
Soạn: HS 29QSB gửi 8785
30
Kỹ thuật Môi trường (CLC)
Soạn: HS 30QSB gửi 8785
31
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC)
Soạn: HS 31QSB gửi 8785
32
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC)
Soạn: HS 32QSB gửi 8785
33
Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1
Soạn: HS 33QSB gửi 8785


3. Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm học  2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) - ĐHQGHCM năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn: HS daucach STT+QSC gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách

Trong đó:
QSC là mã Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tínhSTT là 1
Soạn tin: HS 1QSC gửi 8785

Cụ thể như sau:


STT
ĐH Công nghệ Thông tin
Soạn tin
1
Khoa học máy tính
Soạn: HS 1QSC gửi 8785
2
Khoa học máy tính (CLC)
Soạn: HS 2QSC gửi 8785
3
Truyền thông và mạng máy tính
Soạn: HS 3QSC gửi 8785
4
Truyền thông và mạng máy tính (CLC)
Soạn: HS 4QSC gửi 8785
5
Kỹ thuật phần mềm
Soạn: HS 5QSC gửi 8785
6
Kỹ thuật phần mềm (CLC)
Soạn: HS 6QSC gửi 8785
7
Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin)
Soạn: HS 7QSC gửi 8785
8
Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử)
Soạn: HS 8QSC gửi 8785
9
Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến
Soạn: HS 9QSC gửi 8785
10
Hệ thống thông tin (CLC)
Soạn: HS 10QSC gửi 8785
11
Công nghệ thông tin
Soạn: HS 11QSC gửi 8785
12
An toàn thông tin
Soạn: HS 12QSC gửi 8785
13
An toàn thông tin (CLC)
Soạn: HS 13QSC gửi 8785
14
Kỹ thuật máy tính
Soạn: HS 14QSC gửi 8785
15
Kỹ thuật máy tính (CLC)
Soạn: HS 15QSC gửi 8785

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào 

KHOA Y (QSY) - ĐHQGHCM năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn: HS daucach STT+QSY gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách

Trong đó:
QSY là mã  Khoa Y (QSY) – ĐHQGHCM bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa, khối B00 ; STT là 1
Soạn tin: HS 1QSY gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào  Khoa Y (QSY) – ĐHQGHCM như sau: 

STT
KHOA Y (QSY)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Y đa khoa
Soạn: HS 1QSY gửi 8785
2
Y đa khoa - CLC
Soạn: HS 2QSY gửi 8785
3
Dược học
Soạn: HS 3QSY gửi 8785
2. ĐH KHOA HỌC  TỰ NHIÊN (QST)

STT
Mã ngành
ĐH KHOA HỌC  TỰ NHIÊN (QST)
Soạn tin
Tổ hợp
1
D460101
TOÁN HỌC (*)
Soạn: HS QSTD4601011 gửi 8785
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
2
D440102
VẬT LÝ  (*)
Soạn: HS QSTD4401022 gửi 8785
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
3
D520402
KỸ THUẬT HẠT NHÂN
Soạn: HS QSTD5204023 gửi 8785
A00; A01; A02;
Toán-KHTN-T.Anh
4
D520207
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
Soạn: HS QSTD5202074 gửi 8785
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
5
D480201
NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  (*)
Soạn: HS QSTD4802015 gửi 8785
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
6
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Tiên tiến)
Soạn: HS QSTD4802016 gửi 8785
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
7
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSTD4802017 gửi 8785
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
8
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Việt Pháp)
Soạn: HS QSTD4802018 gửi 8785
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
9
D440228
HẢI DƯƠNG HỌC
Soạn: HS QSTD4402289 gửi 8785
A00; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
10
D440112
HÓA HỌC  (*)
Soạn: HS QSTD44011210 gửi 8785
A00; B00; D07;
10
D440112
HÓA HỌC  (*)
Soạn: HS QSTD44011210 gửi 8785
Toán-KHTN-T.Anh
11
D440112
HÓA HỌC (CT Việt Pháp dự kiến)
Soạn: HS QSTD44011211 gửi 8785
A00; B00; D07;
11
D440112
HÓA HỌC (CT Việt Pháp dự kiến)
Soạn: HS QSTD44011211 gửi 8785
Toán-KHTN-T.Anh
12
D510401
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬt HÓA HỌC (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSTD51040112 gửi 8785
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
13
D440201
ĐỊA CHẤT
Soạn: HS QSTD44020113 gửi 8785
A00; B00
Toán-KHTN-T.Anh
14
D440301
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Soạn: HS QSTD44030114 gửi 8785
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
15
D510406
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Soạn: HS QSTD51040615 gửi 8785
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
16
D430122
KHOA HỌC VẬT LIỆU
Soạn: HS QSTD43012216 gửi 8785
A00; A01; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
17
D420101
SINH HỌC
Soạn: HS QSTD42010117 gửi 8785
B00;
Toán-KHTN-T.Anh
18
D420201
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Soạn: HS QSTD42020118 gửi 8785
A00; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
19
C480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
Soạn: HS QSTC48020119 gửi 8785
A00; A01TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT QSK

STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Soạn tin
1
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
Soạn: HS QSK D3101011 gửi 8785
2
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
Soạn: HS QSK D3101012 gửi 8785
3
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
Soạn: HS QSK D310106 3 gửi 8785
4
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
Soạn: HS QSK D310106 4 gửi 8785
5
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D310106 5 gửi 8785
6
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D310106 6 gửi 8785
7
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Soạn: HS QSK D3402017 gửi 8785
8
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Soạn: HS QSK D3402018 gửi 8785
9
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D3402019 gửi 8785
10
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34020110 gửi 8785
11
D340301
KẾ TOÁN
Soạn: HS QSK D34030111 gửi 8785
12
D340301
KẾ TOÁN
Soạn: HS QSK D34030112 gửi 8785
13
D340301
KẾ TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34030113 gửi 8785
14
D340302
KIỂM TOÁN
Soạn: HS QSK D34030214 gửi 8785
15
D340302
KIỂM TOÁN
Soạn: HS QSK D34030215 gửi 8785
16
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34030216 gửi 8785
17
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34030217 gửi 8785
18
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Soạn: HS QSK D34012218 gửi 8785
19
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Soạn: HS QSK D34012219 gửi 8785
20
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Soạn: HS QSK D34040520 gửi 8785
21
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Soạn: HS QSK D34040521 gửi 8785
22
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34040522 gửi 8785
23
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Soạn: HS QSK D34010123 gửi 8785
24
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Soạn: HS QSK D34010124 gửi 8785
25
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34010125 gửi 8785
26
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34010126 gửi 8785
27
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
Soạn: HS QSK D34012027 gửi 8785
28
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
Soạn: HS QSK D34012028 gửi 8785
29
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34012029 gửi 8785
30
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34012030 gửi 8785
31
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
Soạn: HS QSK D38010731 gửi 8785
32
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
Soạn: HS QSK D38010732 gửi 8785
33
D380107
LUẬT KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D38010733 gửi 8785
34
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D38010734 gửi 8785
35
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D38010735 gửi 8785
36
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
Soạn: HS QSK D38010136 gửi 8785
37
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
Soạn: HS QSK D38010137 gửi 8785
38
D380101
LUẬT DÂN SỰ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D38010138 gửi 8785
39
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
Soạn: HS QSK D38010139 gửi 8785
40
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
Soạn: HS QSK D38010140 gửi 8785
41
D340115
MARKETING
Soạn: HS QSK D34011541 gửi 8785
42
D340115
MARKETING
Soạn: HS QSK D34011542 gửi 8785
43
D340115
MARKETING (CT Chất lượng cao)
Soạn: HS QSK D34011543 gửi 8785

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN QSXSTT
Mã ngành
ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN
Soạn tin
1
D580105
ĐÔ THỊ HỌC
Soạn: HS QSX D5801051 gửi 8785
2
D310501
ĐỊA LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D3105012 gửi 8785
3
D580105
ĐÔ THỊ HỌC
Soạn: HS QSX D5801053 gửi 8785
4
D320201
THÔNG TIN HỌC
Soạn: HS QSX D3202014 gửi 8785
5
D220301
TRIẾT HỌC
Soạn: HS QSX D2203015 gửi 8785
6
D310301
XÃ HỘI HỌC
Soạn: HS QSX D3103016 gửi 8785
7
D310401
TÂM LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D3104017 gửi 8785
8
D320101
BÁO CHÍ
Soạn: HS QSX D3201018 gửi 8785
9
D760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Soạn: HS QSX D7601019 gửi 8785
10
D310501
ĐỊA LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31050110 gửi 8785
11
D140101
GIÁO DỤC HỌC
Soạn: HS QSX D14010111 gửi 8785
12
D220310
LỊCH SỬ  (*)
Soạn: HS QSX D22031012 gửi 8785
13
D320303
LƯU TRỮ HỌC
Soạn: HS QSX D32030313 gửi 8785
14
D220320
NGÔN NGỮ HỌC
Soạn: HS QSX D22032014 gửi 8785
15
D310302
NHÂN HỌC
Soạn: HS QSX D31030215 gửi 8785
16
D340103
QUẢN TRỊ DVDL VÀ LỮ HÀNH
Soạn: HS QSX D34010316 gửi 8785
17
D310401
TÂM LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31040117 gửi 8785
18
D320201
THÔNG TIN HỌC
Soạn: HS QSX D32020118 gửi 8785
19
D220301
TRIẾT HỌC
Soạn: HS QSX D22030119 gửi 8785
20
D220340
VĂN HÓA HỌC
Soạn: HS QSX D22034020 gửi 8785
21
D220330
VĂN HỌC  (*)
Soạn: HS QSX D22033021 gửi 8785
22
D310301
XÃ HỘI HỌC
Soạn: HS QSX D31030122 gửi 8785
23
D140101
GIÁO DỤC HỌC
Soạn: HS QSX D14010123 gửi 8785
24
D320101
BÁO CHÍ
Soạn: HS QSX D32010124 gửi 8785
25
D760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Soạn: HS QSX D76010125 gửi 8785
26
D310501
ĐỊA LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31050126 gửi 8785
27
D580105
ĐÔ THỊ HỌC
Soạn: HS QSX D58010527 gửi 8785
28
D220213
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Soạn: HS QSX D22021328 gửi 8785
29
D140101
GIÁO DỤC HỌC
Soạn: HS QSX D14010129 gửi 8785
30
D220217
HÀN QUỐC HỌC
Soạn: HS QSX D22021730 gửi 8785
31
D220310
LỊCH SỬ  (*)
Soạn: HS QSX D22031031 gửi 8785
32
D320303
LƯU TRỮ HỌC
Soạn: HS QSX D32030332 gửi 8785
33
D220201
NGÔN NGỮ ANH
Soạn: HS QSX D22020133 gửi 8785
34
D220205
NGÔN NGỮ ĐỨC
Soạn: HS QSX D22020534 gửi 8785
35
D220320
NGÔN NGỮ HỌC
Soạn: HS QSX D22032035 gửi 8785
36
D220208
NGÔN NGỮ ITALIA
Soạn: HS QSX D22020836 gửi 8785
37
D220202
NGÔN NGỮ NGA
Soạn: HS QSX D22020237 gửi 8785
38
D220203
NGÔN NGỮ PHÁP
Soạn: HS QSX D22020338 gửi 8785
39
D220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
Soạn: HS QSX D22020639 gửi 8785
40
D220204
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
Soạn: HS QSX D22020440 gửi 8785
41
D310302
NHÂN HỌC
Soạn: HS QSX D31030241 gửi 8785
42
D220216
NHẬT BẢN HỌC
Soạn: HS QSX D22021642 gửi 8785
43
D310206
QUAN HỆ QUỐC TẾ
Soạn: HS QSX D31020643 gửi 8785
44
D340103
QUẢN TRỊ DVDL VÀ LỮ HÀNH
Soạn: HS QSX D34010344 gửi 8785
45
D310401
TÂM LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31040145 gửi 8785
46
D320201
THÔNG TIN HỌC
Soạn: HS QSX D32020146 gửi 8785
47
D220301
TRIẾT HỌC
Soạn: HS QSX D22030147 gửi 8785
48
D220340
VĂN HÓA HỌC
Soạn: HS QSX D22034048 gửi 8785
49
D220330
VĂN HỌC  (*)
Soạn: HS QSX D22033049 gửi 8785
50
D310301
XÃ HỘI HỌC
Soạn: HS QSX D31030150 gửi 8785
51
D220202
NGÔN NGỮ NGA
Soạn: HS QSX D22020251 gửi 8785
52
D220208
NGÔN NGỮ ITALIA
Soạn: HS QSX D22020852 gửi 8785
53
D220203
NGÔN NGỮ PHÁP
Soạn: HS QSX D22020353 gửi 8785
54
D220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
Soạn: HS QSX D22020654 gửi 8785
55
D220213
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Soạn: HS QSX D22021355 gửi 8785
56
D220217
HÀN QUỐC HỌC
Soạn: HS QSX D22021756 gửi 8785
57
D220204
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
Soạn: HS QSX D22020457 gửi 8785
58
D220205
NGÔN NGỮ ĐỨC
Soạn: HS QSX D22020558 gửi 8785
59
D220208
NGÔN NGỮ ITALIA
Soạn: HS QSX D22020859 gửi 8785
60
D220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
Soạn: HS QSX D22020660 gửi 8785
61
D220216
NHẬT BẢN HỌC
Soạn: HS QSX D22021661 gửi 8785
62
D320101
BÁO CHÍ
Soạn: HS QSX D32010162 gửi 8785
63
D760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Soạn: HS QSX D76010163 gửi 8785
64
D580105
ĐÔ THỊ HỌC
Soạn: HS QSX D58010564 gửi 8785
65
D220213
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Soạn: HS QSX D22021365 gửi 8785
66
D140101
GIÁO DỤC HỌC
Soạn: HS QSX D14010166 gửi 8785
67
D220310
LỊCH SỬ  (*)
Soạn: HS QSX D22031067 gửi 8785
68
D320303
LƯU TRỮ HỌC
Soạn: HS QSX D32030368 gửi 8785
69
D220320
NGÔN NGỮ HỌC
Soạn: HS QSX D22032069 gửi 8785
70
D310302
NHÂN HỌC
Soạn: HS QSX D31030270 gửi 8785
71
D220216
NHẬT BẢN HỌC
Soạn: HS QSX D22021671 gửi 8785
72
D310206
QUAN HỆ QUỐC TẾ
Soạn: HS QSX D31020672 gửi 8785
73
D340103
QUẢN TRỊ DVDL VÀ LỮ HÀNH
Soạn: HS QSX D34010373 gửi 8785
74
D310401
TÂM LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31040174 gửi 8785
75
D320201
THÔNG TIN HỌC
Soạn: HS QSX D32020175 gửi 8785
76
D220301
TRIẾT HỌC
Soạn: HS QSX D22030176 gửi 8785
77
D220340
VĂN HÓA HỌC
Soạn: HS QSX D22034077 gửi 8785
78
D220330
VĂN HỌC  (*)
Soạn: HS QSX D22033078 gửi 8785
79
D310301
XÃ HỘI HỌC
Soạn: HS QSX D31030179 gửi 8785
80
D310501
ĐỊA LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D31050180 gửi 8785


KHOA Y QSY

Mã ngành
KHOA Y
Soạn tin
D720101
Y ĐA KHOA
Soạn: HS QSY D720101 gửi 8785
D720401
DƯỢC HỌC
Soạn: HS QSY D720401 gửi 8785


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN QSX

STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN
Soạn tin
1
D220330
VĂN HỌC  (*)
Soạn: HS QSX D220330 gửi 8785
2
D220320
NGÔN NGỮ HỌC
Soạn: HS QSX D220320 gửi 8785
3
D320101
BÁO CHÍ
Soạn: HS QSX D320101 gửi 8785
4
D220310
LỊCH SỬ  (*)
Soạn: HS QSX D220310 gửi 8785
5
D310302
NHÂN HỌC
Soạn: HS QSX D310302 gửi 8785
6
D220301
TRIẾT HỌC
Soạn: HS QSX D220301 gửi 8785
7
D310501
ĐỊA LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D310501 gửi 8785
8
D310301
XÃ HỘI HỌC
Soạn: HS QSX D310301 gửi 8785
9
D320201
THÔNG TIN HỌC
Soạn: HS QSX D320201 gửi 8785
10
D220213
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Soạn: HS QSX D220213 gửi 8785
11
D140101
GIÁO DỤC HỌC
Soạn: HS QSX D140101 gửi 8785
12
D320303
LƯU TRỮ HỌC
Soạn: HS QSX D320303 gửi 8785
13
D220340
VĂN HÓA HỌC
Soạn: HS QSX D220340 gửi 8785
14
D760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Soạn: HS QSX D760101 gửi 8785
15
D310401
TÂM LÝ HỌC
Soạn: HS QSX D310401 gửi 8785
16
D580105
ĐÔ THỊ HỌC
Soạn: HS QSX D580105 gửi 8785
17
D340103
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ  DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Soạn: HS QSX D340103 gửi 8785
18
D220216
NHẬT BẢN HỌC
Soạn: HS QSX D220216 gửi 8785
19
D220217
HÀN QUỐC HỌC
Soạn: HS QSX D220217 gửi 8785
20
D220201
NGÔN NGỮ ANH
Soạn: HS QSX D220201 gửi 8785
21
D220202
NGÔN NGỮ NGA
Soạn: HS QSX D220202 gửi 8785
22
D220203
NGÔN NGỮ PHÁP
Soạn: HS QSX D220203 gửi 8785
23
D220204
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
Soạn: HS QSX D220204 gửi 8785
24
D220205
NGÔN NGỮ ĐỨC
Soạn: HS QSX D220205 gửi 8785
25
D310206
QUAN HỆ QUỐC TẾ
Soạn: HS QSX D310206 gửi 8785
26
D220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
Soạn: HS QSX D220206 gửi 8785
27
D220208
NGÔN NGỮ ITALIA
Soạn: HS QSX D220208 gửi 8785


Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trênXem thêm:


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//