Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2018
Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng , tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường năm 2018. Điểm chuẩn năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn năm 2018 như sau: 

Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Đà Nẵng của chúng tôi bạn thự hiện như sau:


Soạn HS Mãtrường+Mã ngành gửi 8785
Trong đó
Mã trường: Là mã trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng
Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem

Ví dụ: 
Xem điểm mã ngành D140214  Soạn HS DDKD140214 gửi 8785

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:


STT
Mã ngành
Mã trường
Tên ngành
Soạn tin
I
DDK
DKK
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1
D140214
DKK
Sư phạm kỹ thuật công   nghiệp□
Soạn HS DKKD140214 gửi 8785
2
D420201
DKK
Công nghệ sinh học
Soạn HS DKKD420201 gửi 8785
3
D480201
DKK
Công nghệ thông tin
Soạn HS DKKD480201 gửi 8785
4
D480201CLC1
DKK
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)
Soạn HS DKKD480201CLC1 gửi 8785
5
D480201CLC2
DKK
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)
Soạn HS DKKD480201CLC2 gửi 8785
6
D510105
DKK
Công nghệ kỹ thuật vật   liệu xây dựng
Soạn HS DKKD510105 gửi 8785
7
D510202
DKK
Công nghệ chế tạo máy
Soạn HS DKKD510202 gửi 8785
8
D510601
DKK
Quản lý công nghiệp
Soạn HS DKKD510601 gửi 8785
9
D520103
DKK
Kỹ thuật cơ khí □
Soạn HS DKKD520103 gửi 8785
10
D520114
DKK
Kỹ thuật cơ - điện tử
Soạn HS DKKD520114 gửi 8785
11
D520115
DKK
Kỹ thuật nhiệt
Soạn HS DKKD520115 gửi 8785
12
D520122
DKK
Kỹ thuật tàu thủy
Soạn HS DKKD520122 gửi 8785
13
D520201
DKK
Kỹ thuật điện, điện tử
Soạn HS DKKD520201 gửi 8785
14
D520201CLC
DKK
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD520201CLC gửi 8785
15
D520209
DKK
Kỹ thuật điện tử & viễn thông
Soạn HS DKKD520209 gửi 8785
16
D520209CLC
DKK
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD520209CLC gửi 8785
17
D520216
DKK
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Soạn HS DKKD520216 gửi 8785
18
D520216CLC
DKK
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD520216CLC gửi 8785
19
D520301
DKK
Kỹ thuật hóa học
Soạn HS DKKD520301 gửi 8785
20
D520320
DKK
Kỹ thuật môi trường
Soạn HS DKKD520320 gửi 8785
21
D520604CLC
DKK
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD520604CLC gửi 8785
22
D540101
DKK
Công nghệ thực phẩm
Soạn HS DKKD540101 gửi 8785
23
D540101CLC
DKK
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD540101CLC gửi 8785
24
D580102CLC
DKK
Kiến trúc (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD580102CLC gửi 8785
25
D580201
DKK
Kỹ thuật công trình xây   dựng
Soạn HS DKKD580201 gửi 8785
26
D580202
DKK
Kỹ thuật công trình thủy
Soạn HS DKKD580202 gửi 8785
27
D580205
DKK
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Soạn HS DKKD580205 gửi 8785
28
D580205CLC
DKK
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)
Soạn HS DKKD580205CLC gửi 8785
29
D580208
DKK
Kỹ thuật xây dựng □
Soạn HS DKKD580208 gửi 8785
30
D580301
DKK
Kinh tế xây dựng
Soạn HS DKKD580301 gửi 8785
31
D850101
DKK
Quản lý tài nguyên & môi trường
Soạn HS DKKD850101 gửi 8785
32
D905206
DKK
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông*
Soạn HS DKKD905206 gửi 8785
33
D905216
DKK
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng*
Soạn HS DKKD905216 gửi 8785
34
PFIEV
DKK
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp*
Soạn HS DKKPFIEV gửi 8785Lưu ýDữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi.  Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Trường Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Đại học Đà Nẵng công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên

Điểm chuẩn Đại học 2018, Ngành Kỹ thuật


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//