Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Mua gì cũng được giảm giá ==> Bấm vào đây
Phép trừ 12-18 có thực hiện được trong N hay không?  Nếu có thể trừ đươc thì  làm thế nào để giải được bài toán này? Con người đã phát triển thêm một tập hợp số mới, đó là tập hợp Z các số nguyên. 


Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu về tập hợp đó và mối quan hệ của tập hợp Z  và tập hợp N.
1.Số nguyên
a. Định nghĩa
- Số nguyên dương: Z+ = {1, 2, 3, 4, ... }
-Số nguyên âm:  Z-   = { ..., -3, 2, -1.}
- Tập hợp các số nguyên: Z={Các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương}
Z={..., -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}
b. Lưu ý
- Số 0 không phải là số nguyên âm  cũng không phải là số nguyên dương
- Số 0 Z+ và số 0Z-
-Điểm biểu diễn số nguyên a gọi là điểm a
-  N*  N  Z

c, Nhận xét
  Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau
2. Số đối
Ví dụ: 1 và (-1); 2 và (-2); 3 và (-3) là các số đối của nhau
NX: Với mọi a thuộc tập Z,  hai số a và (-a) là hai số đối nhau.
   Số đối của 0 là 0
Ví dụ 2:
Số đối của 7 là -7; 
Số đối của -3 là 3; 
Bài tập:  Chỉ ra các số nguyên dương, nguyên âm trong các số sau: 25; -12; 0; -27; 345; 49; -11.
Bài 2:  
Dấu + biểu thị độ cao trên mực nước biển. Đỉnh Phan xi păng cao 3143 m
 Dấu - biểu thị độ cao dưới mực nước biển. Đáy vịnh Cam Ranh thấp hơn mặt nước biển là 30 m

Còn nữa
Tải SKKN-Tài liệu
Mua gì cũng được khuyến mại, giảm giá ==> bấm vào đây

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//