Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN HỆ KHÔNG CHUYÊN LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHNTHÔNG BÁO
Về việc xét tuyển hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;
Căn cứ Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN;
Căn cứ Thông báo số 1515/TB- ĐHNN ngày 12/12/2017 về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018;
Căn cứ kết quả kì thi tuyển sinh tổ chức vào ngày 02/06/2018;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 13/06/2018 của Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018;
Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT CNN năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu:         
Tiếng Anh:              100              
Tiếng Pháp:             30          
Tiếng Trung:           40          
Tiếng Đức:               40           
Tiếng Nhật:              40           
Tiếng Hàn:               40          
2. Điều kiện nộp đơn xét tuyển:
2.1. Điều kiện chung :
- Chỉ xét tuyển thí sinh không trúng tuyển hệ chuyên;
- Có tổng điểm bài thi từ 22.0 điểm trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0;
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn một nguyện vọng, toàn bộ các nguyện vọng sẽ bị loại;
- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
2.2. Điều kiện cụ thể từng ngành:
- Xét học vào ngành tiếng Anh:          Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh;
- Xét học vào ngành tiếng Pháp:        Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh và tiếng Pháp;
- Xét học vào ngành tiếng Trung:       Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh và tiếng Trung;
- Xét học vào ngành tiếng Đức:          Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh và tiếng Đức;
- Xét học vào ngành tiếng Nhật:         Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh và tiếng Nhật;
- Xét học vào ngành tiếng Hàn:          Thí sinh thi môn ĐGNL tiếng Anh và tiếng Hàn.
3. Thời gian nhận đơn:
Nhận đơn: Mẫu đơn tải từ Website http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://flss.vnu.edu.vn/ hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Hội đồng giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Nộp đơn: Từ 8h00 thứ Sáu ngày 15/06/2018 đến 12h00 thứ  ngày 20/06/2018 tại Phòng Hội đồng giáo viên THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng.
4. Học phí: 3.180.000đ/tháng (áp dụng cho học sinh trúng tuyển năm 2018, không thay đổi trong toàn khóa học).
5. Công bố kết quả:
Kết quả trúng tuyển hệ không chuyên được công bố trên Website của Trường ĐHNN – ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn và Website của Trường THPT CNN http://flss.vnu.edu.vn/ trước 17h00 thứ Năm ngày 21/06/2018.
Thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên làm thủ tục nhập học từ 8h00 đến 16h00 thứ Bảy ngày 23/06/2018 tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Thí sinh có thể nộp học bạ gốc trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học.
Xem toàn văn Thông báo tại đây: Link

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//