Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Xem điểm chuẩn Đại học năm 2018 khối các ngành công an năm 2017
Chi tiết mỗi ngành của mỗi trường và cách xem điểm chuẩn bạn bấm vào tên trường phía dưới đây
(Gồm điểm chuẩn và các thông tin tuyển sinh 2018 chi tiêt đầy đủ)


Phần Khối ngành Công an - An ninh (Xem phần khác tại đây)

1. Điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân (Mã ANS)

2. Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân (Mã ANH)

3. Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân (Mã CSS)

4. Điểm chuẩn Đại học phòng cháy chữa cháy (PH và PCS)

5. Điểm chuẩn Đạo học kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân (HCB, HCN)

6. Điểm chuẩn Học viện cảnh sát nhân dân (CSH)

7. Điểm chuẩn Học viện chính trị Công an nhân dân (HCA)

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//