Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019
Bấm vào tên các tỉnh để xem
  
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019


Mã tỉnh
Trường không chuyên
Trường chuyên
01-HN


02-HCM03-HP

5

6

7

8-LC
9

10-LS

11

13

14

15-PT
16-VP
17

18-BG

19-BN
21-HD
22-HY
23

24-HNA

25-ND
26-TB
27-NB
28-TH
29-NA
30

31

32

33-TTH
34-QNA

35-QNG
36

37-BDI
38
Tỉnh Gia Lai 

39-PY
40-DLK

41-KH

42-LD

43-BP

44-BD
45-NTH

46-TNI

47-BTH
48-DNA

49-LA

50-DT

51-AG

52-BRT
53-TG

54

55-CT
56-BTR

57-VL
58

59

60

61

62

63

64Mã tỉnh
Tỉnh/ Thành phố
Trường chuyên
01-HN

02-HCM

03-HP


5

6

7

8

9

10

11


13

14

15

16

17

18-BG

19-BN

21

22-HY
23

24

25-ND
26-TB
27-NB

28-TH

29-NA

30

31

32

33-TTH

34-QNA

35-QNG

36

37-BDI

38
Tỉnh Gia Lai 

39-PY

40-DLK

41-KH

42

43-BP

44-BD

45-NTH

46-TNI

47-BTH

48-DNA

49

50-DT

51-AG

52-BRT

53-TG

54

55-CT

56-BTR

57-VL

58

59

60

61

62

63

64

Mã tỉnh
Tỉnh/ Thành phố
01-HN
02-HCM
03-HP
04-DN
05
06
07
08
09
10
11
12-TN
13
14
15
16
17
18-BG
19-BN
21-HD
22-HY
23
24
25-ND
26-TB
27-NB
28-TH
29-NA
30
31
32
33-TTH
34
35-QNG
36
37-BDI
38
39-PY
40-DLK
41-KH
42
43-BP
44-BD
45-NTH
46-TNI
47-BTH
48-DNA
49
50-DT
51-AG
52-BRT
53-TG
54
55-CT
56-BTR
57-VL
58
59
60
61
62
63
64
Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 -2019

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2018-2019 mỗi tỉnh bạn bấm vào tên tỉnh

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//