Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Long an 
Liên quan
=> Xem điểm chuẩn các trường chuyên

Cách 1. Soạn tin theo tên trường


Soạn: HS LA+ Tên trường gửi 8785
Trong đó
LA: Là ký hiệu Long An

Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Soạn HS LANGUYENDINHCHIEU gửi 8785


Trường
Soạn tin
THPT Tân An
Soạn HS LATHPTTANAN gửi 8785
 THPT Lê Quý Đôn
Soạn HS LATHPTLEQUYDON gửi 8785
 THPT Hùng Vương
Soạn HS LATHPTHUNGVUONG gửi 8785
 THPT Nguyễn Thông
Soạn HS LATHPTNGUYENTHONG gửi 8785
 THPT Châu Thành
Soạn HS LATHPTCHAUTHANH gửi 8785
THPTThuận Mỹ
Soạn HS LATHPTTHUANMY gửi 8785
 THPT Tân Trụ
Soạn HS LATHPTTANTRU gửi 8785
 THPT Tân Trụ 2
Soạn HS LATHPTTANTRU2 gửi 8785
 THPT Thủ Thừa
Soạn HS LATHPTTHUTHUA gửi 8785
 THPT Thủ Khoa Thừa  
Soạn HS LATHPTTHUKHOATHUA gửi 8785
THPT Mỹ Lạc
Soạn HS LATHPTMYLAC gửi 8785
 THPT Nguyễn Hữu Thọ
Soạn HS LATHPTNGUYENHUUTHO gửi 8785
 THPT Gò Đen
Soạn HS LATHPTGODEN gửi 8785
THPT Lương Hòa
Soạn HS LATHPTLUONGHOA gửi 8785
 THPT Hậu Nghĩa
Soạn HS LATHPTHAUNGHIA gửi 8785
 THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn HS LATHPTNGUYENCONGTRU gửi 8785
 THPT Đức Hòa
Soạn HS LATHPTDUCHOA gửi 8785
 THPT Võ Văn Tần
Soạn HS LATHPTVOVANTAN gửi 8785
 THPT An Ninh
Soạn HS LATHPTANNINH gửi 8785
 THPT Đức Huệ
Soạn HS LATHPTDUCHUE gửi 8785
THPT Mỹ Quý
Soạn HS LATHPTMYQUY gửi 8785
THPTMỹ Bình
Soạn HS LATHPTMYBINH gửi 8785
 THPT Thạnh Hóa
Soạn HS LATHPTTHANHHOA gửi 8785
 THPT Tân Thạnh
Soạn HS LATHPTTANTHANH gửi 8785
THPT Hậu Thạnh Đông
Soạn HS LATHPTHAUTHANHDONG gửi 8785
 THPT Kiến Tường
Soạn HS LATHPTKIENTUONG gửi 8785
THPT Bình Phong Thạnh
Soạn HS LATHPTBINHPHONGTHANH gửi 8785
 THPT Vĩnh Hưng
Soạn HS LATHPTVINHHUNG gửi 8785
&THPTKhánh Hưng
Soạn HS LATHPTKHANHHUNG gửi 8785
 THPT Tân Hưng
Soạn HS LATHPTTANHUNG gửi 8785
 THPT Cần Đước
Soạn HS LATHPTCANDUOC gửi 8785
 THPT Chu Văn An
Soạn HS LATHPTCHUVANAN gửi 8785
 THPT Rạch Kiến
Soạn HS LATHPTRACHKIEN gửi 8785
 THPT Long Hòa
Soạn HS LATHPTLONGHOA gửi 8785
THPT Long Hựu Đông
Soạn HS LATHPTLONGHUUDONG gửi 8785
THPT Long Cang
Soạn HS LATHPTLONGCANG gửi 8785
 THPT Cần Giuộc
Soạn HS LATHPTCANGIUOC gửi 8785
 THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS LATHPTNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
 THPT Đông Thạnh
Soạn HS LATHPTDONGTHANH gửi 8785
THPT Long Thượng
Soạn HS LATHPTLONGTHUONG gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Trường
Soạn tin
THPT Tân An
35555
Soạn HS 35555 gửi 8785
 THPT Lê Quý Đôn
35556
Soạn HS 35556 gửi 8785
 THPT Hùng Vương
35557
Soạn HS 35557 gửi 8785
 THPT Nguyễn Thông
35558
Soạn HS 35558 gửi 8785
 THPT Châu Thành
35559
Soạn HS 35559 gửi 8785
 THCS&THPTThuận Mỹ
35560
Soạn HS 35560 gửi 8785
 THPT Tân Trụ
35561
Soạn HS 35561 gửi 8785
 THPT Tân Trụ 2
35562
Soạn HS 35562 gửi 8785
 THPT Thủ Thừa
35563
Soạn HS 35563 gửi 8785
 THPT Thủ Khoa Thừa  
35564
Soạn HS 35564 gửi 8785
 THCS&THPT Mỹ Lạc
35565
Soạn HS 35565 gửi 8785
 THPT Nguyễn Hữu Thọ
35566
Soạn HS 35566 gửi 8785
 THPT Gò Đen
35567
Soạn HS 35567 gửi 8785
 THCS&THPT Lương Hòa
35568
Soạn HS 35568 gửi 8785
 THPT Hậu Nghĩa
35569
Soạn HS 35569 gửi 8785
 THPT Nguyễn Công Trứ
35570
Soạn HS 35570 gửi 8785
 THPT Đức Hòa
35571
Soạn HS 35571 gửi 8785
 THPT Võ Văn Tần
35572
Soạn HS 35572 gửi 8785
 THPT An Ninh
35573
Soạn HS 35573 gửi 8785
 THPT Đức Huệ
35574
Soạn HS 35574 gửi 8785
 THCS&THPT Mỹ Quý
35575
Soạn HS 35575 gửi 8785
 THCS&THPTMỹ Bình
35576
Soạn HS 35576 gửi 8785
 THPT Thạnh Hóa
35577
Soạn HS 35577 gửi 8785
 THPT Tân Thạnh
35578
Soạn HS 35578 gửi 8785
 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông
35579
Soạn HS 35579 gửi 8785
 THPT Kiến Tường
35580
Soạn HS 35580 gửi 8785
 THCS&THPT Bình Phong Thạnh
35581
Soạn HS 35581 gửi 8785
 THPT Vĩnh Hưng
35582
Soạn HS 35582 gửi 8785
THCS&THPTKhánh Hưng
35583
Soạn HS 35583 gửi 8785
 THPT Tân Hưng
35584
Soạn HS 35584 gửi 8785
 THPT Cần Đước
35585
Soạn HS 35585 gửi 8785
 THPT Chu Văn An
35586
Soạn HS 35586 gửi 8785
 THPT Rạch Kiến
35587
Soạn HS 35587 gửi 8785
 THPT Long Hòa
35588
Soạn HS 35588 gửi 8785
 THCS&THPT Long Hựu Đông
35589
Soạn HS 35589 gửi 8785
 THCS&THPT Long Cang
35590
Soạn HS 35590 gửi 8785
 THPT Cần Giuộc
35591
Soạn HS 35591 gửi 8785
 THPT Nguyễn Đình Chiểu
35592
Soạn HS 35592 gửi 8785
 THPT Đông Thạnh
35593
Soạn HS 35593 gửi 8785
 THCS&THPT Long Thượng
35594
Soạn HS 35594 gửi 8785

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2020 được chúng tôi lưu trữ.

Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020.

Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 Tỉnh Long an

điểm chuẩn, Long An, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//