Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trường ĐH Văn Lang Công bố mức điểm trúng tuyển cho 20 ngành (bảng điểm chi tiết bên dưới), riêng 7 ngành có môn thi năng khiếu sẽ được thông báo kết quả sau khi thí sinh bổ sung điểm thi năng khiếu trong tháng 7/2018).
Xem điểm chuẩn trúng tuyển Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành theo tổ hợp môn như sau:
Soạn HS daucach DVL+ Mã ngành + Tổ hợp gửi 8785
Trong đó
- DVL là mã trường Đại học Văn Lang
- Mã ngành theo quy định của trường
- Tổ hợp: Là tổ hợp xét tuyển
Ví dụ: Bạn muốn xem điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh, mã 7220201 tổ hợp D01(Toán, Văn, Anh)
Soạn tin:  HS DVL7220202D01 gửi 8785
STT
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp
Soạn tin
1
Ngôn ngữ Anh (*)
7220201
D01
Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785


7220201
D08
Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785


7220201
D10
Soạn HS daucach DVL722020129 gửi 8785
2
Văn học(ứng dụng)
7229030
C00
Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785


7229030
D01
Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785


7229030
D14
Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785


7229030
D66
Soạn HS daucach DVL722903018 gửi 8785
3
Tâm lý học
7310401
B00
Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785


7310401
B03
Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785


7310401
C00
Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785


7310401
D01
Soạn HS daucach DVL731040118 gửi 8785
4
Đông phương học
7310608
A01
Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785


7310608
C00
Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785


7310608
D01
Soạn HS daucach DVL731060822 gửi 8785
5
Quan hệ Công chúng
7320108
A00
Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785


7320108
A01
Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785


7320108
C00
Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785


7320108
D01
Soạn HS daucach DVL732010823 gửi 8785
6
Quản trị kinh doanh
7340101
A00
Soạn HS daucach DVL734010123 gửi 8785


7340101
A01
Soạn HS daucach DVL734010123 gửi 8785


7340101
C04
Soạn HS daucach DVL734010122 gửi 8785


7340101
D01
Soạn HS daucach DVL734010122 gửi 8785
7
Kinh doanh thương mại
7340121
A00
Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785


7340121
A01
Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785


7340121
D01
Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785


7340121
D10
Soạn HS daucach DVL734012120 gửi 8785
8
Tài chính - ngân hàng
7340201
A00
Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785


7340201
A01
Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785


7340201
C04
Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785


7340201
D01
Soạn HS daucach DVL734020118 gửi 8785
9
Kế toán
7340301
A00
Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785


7340301
A01
Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785


7340301
D01
Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785


7340301
D10
Soạn HS daucach DVL734030118 gửi 8785
10
Luật kinh tế
7380107
A00
Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785


7380107
A01
Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785


7380107
C00
Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785


7380107
D01
Soạn HS daucach DVL738010722 gửi 8785
11
Công nghệ Sinh học
7420201
A00
Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785


7420201
A02
Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785


7420201
B00
Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785


7420201
D08
Soạn HS daucach DVL742020118 gửi 8785
12
Kỹ thuật Phần mềm
7480103
A00
Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785


7480103
A01
Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785


7480103
D01
Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785


7480103
D10
Soạn HS daucach DVL748010318 gửi 8785
13
Công nghệ thông tin
7480201
A00
Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785


7480201
A01
Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785


7480201
D01
Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785


7480201
D10
Soạn HS daucach DVL748020118 gửi 8785
14
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
7510406
A00
Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785


7510406
B00
Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785


7510406
D07
Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785


7510406
D08
Soạn HS daucach DVL751040618 gửi 8785
15
Kỹ thuật Nhiệt
7520115
A00
Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785


7520115
A01
Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785


7520115
D07
Soạn HS daucach DVL752011518 gửi 8785
16
Kỹ thuật xây dựng
7580201
A00
Soạn HS daucach DVL758020118 gửi 8785


7580201
A01
Soạn HS daucach DVL758020118 gửi 8785
17
Điều dưỡng
7720301
B00
Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785


7720301
C08
Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785


7720301
D07
Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785


7720301
D08
Soạn HS daucach DVL772030118 gửi 8785
18
Lỹ thuật xét nghiệm y học
7720601
A00
Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785


7720601
B00
Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785


7720601
D07
Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785


7720601
D08
Soạn HS daucach DVL772060118 gửi 8785
19
Quản trị DV du lịch lữ hành
7810103
A00
Soạn HS daucach DVL781010322 gửi 8785


7810103
A01
Soạn HS daucach DVL781010322 gửi 8785


7810103
D01
Soạn HS daucach DVL781010320 gửi 8785


7810103
D3
Soạn HS daucach DVL781010318 gửi 8785
20
Quản trị khách sạn
7810201
A00
Soạn HS daucach DVL781020123 gửi 8785


7810201
A01
Soạn HS daucach DVL781020123 gửi 8785


7810201
C01
Soạn HS daucach DVL781020121 gửi 8785


7810201
C03
Soạn HS daucach DVL781020118 gửi 8785
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điểm chuẩn các trường khác, mời các bạn thường xuyên truy cập Soidiemchontruong để xem
Điểm chuẩn Đại học 2018, khối xã hội, Ngành kinh tế 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//