Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Ôn tập Ngữ văn 9: CHUYÊN ĐỀ 4-VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: ĐƠN, ĐỀ NGHỊ

A – Tóm tắt kiến thức cơ bản:
1. Đơn : Là loại văn bản được viết ra giấy để đề đạt một nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.
2. Đề nghị : Là loại văn bản của cá nhân hay tập thể ( thường là tập thể )gửi đến các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình khi có nhu cầu quyền lợi chính đáng nào đó trong đời sống.

      
B -  Các dạng đề:
1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm 
          a) Viết đơn:
           Bài tập: Trong những tình huống sau đây, tình huống nào cần viết đơn, đơn gửi ai? Lý do viết đơn?
A- Khi em có nguyện vọng gia nhập vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
B- Do bị ốm, em không đi học được.
C- Gia đình em bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.
D- Một số HS vi phạm khuyết điểm làm mất điểm thi đua của lớp.
Đ- Do sơ xuất, em bị mất giấy chứng nhận Tiểu học.
 * Gợi ý : Các trường hợp  cần viết đơn: A, B, Đ
 - Tình huống A:
+ Đơn gửi BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh                                                                                                                                    + Lý do xin gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
 - Tình huống B:
 + Đơn gửi thầy cô giáo chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn.
 + Lý do xin nghỉ học.
  - Tình huống Đ:
+ Đơn gửi hiệu trưởng trường Tiểu học.
+ Lý do xin cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
         b. Đề nghị:
          Bài  tập: Trong 2 tình huống sau, cần sử dụng  văn bản hành chính nào? Từ hai tình huống hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại văn bản hành chính đó?
    A. Do có việc đột xuất không thể tham gia buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp được.
    B. Có một vở chèo rất hay, liên quan đến tác phẩm đang học cả lớp cần đi  xem tập thể.
        * Gợi ý:
+ Tình huống A: Viết đơn xin nghỉ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Tình huống B: Viết đề nghị.
    -  So sánh:
+ Giống nhau: Hình thức.
+ Khác nhau : Nội dung trình bày.
2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm
               Đề bài:  Em hãy viết đơn xin miễn(giảm) học phí?
 * Gợi ý:
          Lá đơn cần đảm bảo những mục sau:
+ Quốc hiệu - Tiêu ngữ
+ Địa điểm làm đơn
+ Tên đơn
+ Nơi gửi
+ Họ, tên, nơi ở của người viết đơn
+ Trình bày sự việc, lý do, nguyện vọng viết đơn
+ Ký tên
·                          lưu ý : Văn phong tường minh, một nghĩa, không có yếu tố văn chương.
* Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt:
- Văn bản hành chính : văn bản thuộc phạm vi hoạt động của chính quyền, của Nhà nước.
-  Công vụ: việc công ( việc chung )
-  Quốc hiệu : tên hiệu của một nhà nước
-  Tiêu ngữ : Từ ngữ đề dẫn
C - Bài tập về nhà: (dạng đề 5 hoặc 7 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học
     Gợi ý: + Quốc hiệu, tiêu ngữ.
                + Tên đơn.
                + Địa điểm, thời gian viết đơn.
                + Họ tên, địa chỉ của người viết đơn.
                + Lí do viết đơn.
                + Yêu cầu, nguyện vọng.
                + Cam đoan và cảm ơn.
                + Kí tên.

---------------------------------------------------------------------

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//