Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Ôn tập Ngữ văn 9: CHUYÊN ĐỀ 4-VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤVĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH
 A . Tóm tắt kiến thức cơ bản:
1. Báo cáo : Là văn bản trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập một tập thể.

2. Tường trình: Là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, người nhận tường trình là cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
B – Các dạng đề:
1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm
     a. Báo cáo:
 Nêu một số  tình huống theo em cần viết văn bản báo cáo?
    *  Gợi ý:
+ Để nhà trường biết được kết quả thi đua của lớp (HK I, năm học, đợt thi đua)
+ Kết quả quyên góp, ủng hộ HS nghèo của lớp
+ Kết quả tuần học tốt trong tháng 11
      …
    b. Tường trình:
 Nêu thể thức mở đầu của văn bản tường trình?
    *  Gợi ý:
  + Quốc hiệu - Tiêu ngữ
  + Địa điểm, thời gian
  + Tên văn bản
  + Người, cơ quan nhận tường trình
2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm
    Em vi phạm nội quy của trường hãy viết bản tường trình sự việc vi phạm.
   * Gợi ý: Một bản tường trình, cần đảm bảo những mục sau:
      + Phải trình bày đầy đủ, chính xác về thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan.
      + Có người gửi, người nhận.
     + Ngôn ngữ rõ ràng.
C. Bài tập về nhà: ( dạng đề 5 hoặc 7 điểm )
          T ường trình sự việc em làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành.
   * Gợi ý :
-                             Quốc hiệu, tiêu ngữ.
-                             Tên văn bản.
-                             Thời gian, địa điểm làm tường trình.
-                             Diễn biến sự việc ( thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, những người có liên quan đến sự việc, sự việc xảy ra như thế nào?… )
-                             Đề nghị của người viết.
-                             Người nhận tường trình.

-                             Người làm tường trình kí và ghi rõ họ tên.

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//