Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Ôn tập Ngữ văn 9: CHUYÊN ĐỀ 4-VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BIÊN BẢN, HỢP ĐỒNG


A – Tóm tắt kiến thức cơ bản:
1 . Biên bản: Là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, hoạt động của các cá nhân liên quan tới việc phải xem xét, giải quyết bằng pháp luật hoặc chính sách Nhà nước.
           - Biên bản phải ghi chép các sự việc, hiện tượng kịp thời tại chỗ với đầy đủ mọi chi tiết, mọi tình tiết khách quan.
           - Ghi chép trung thực, đầy đủ. Lời văn ngắn gọn chính xác.
    2. Hợp đồng: Là văn bản phản ánh sự thoả thuận giữa các cá nhân hoặc giữa các đơn vị cơ quan, tập thể. Hợp đồng là cơ sở pháp lý để các bên tham gia ký kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.
B – Các dạng đề:

1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm
a. Biên bản:
Viết phần mở đầu biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.
       * Gợi ý:
     + Quốc hiệu - Tiêu ngữ. 
     + Tên biên bản.
     + Thời gian – địa điểm.
     + Thành phần tham dự.

b. Hợp đồng:
   Bản hợp đồng gồm những nội dung nào? Trình tự sắp xếp ra sao?
* Gợi ý:
+ Các bên tham gia ký kết hợp đồng.
+ Các điều khoản, nội dung thỏa thuận giữa các bên: Yêu cầu nội dung công việc, cách thức thực hiện hợp đồng, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên.
+ Hiệu lực của hợp đồng (thời gian, phạm vi thực hiện, bồi  thường thiệt hại, cam kết, họ tên, chữ ký của người đại diện và các bên tham gia ký kết)
2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm .
   Đề bài: Em hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn?
* Gợi ý:  
 Phần mở đầu
+ Quốc hiệu - Tiêu ngữ.
+ Tên biên bản.
+ Thời gian – địa điểm.
+ Thành phần tham dự.
Phần nội dung:
+ Chi đội 6A đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ trực tuần cho chi đội 6B.
+ Nội dung và kết quả đã làm trong tuần.
+ Nội dung, công việc sẽ  thực hiện trong tuần tới.
+ Các phương tiện vật chất và hiện trạng của cơ sở vật chất tại thời điểm bàn giao.
   ( sổ trực tuần, sổ đầu bài các lớp... )
Phần kết thúc:
+ Thời gian kết thúc.
+ Chữ ký, họ tên người bàn giao và người nhận.

C. Bài tập về nhà: ( dạng đề 5 hoặc 7 điểm)

Đề bài: Gia đình em cho thuê phòng trọ. Em giúp mẹ làm hợp đồng cho thuê phòng trọ đó?
*Gợi ý:
 Hợp đồng thuê nhà tối thiểu phải có các nội dung sau đây
               + Tên hợp đồng.
               + Thời gian, địa điểm, các chủ thể đại diện tham gia ký kết hợp đồng.
               + Hiện trạng của căn nhà cho thuê ( địa chỉ, diện tích, trang thiết bị…)
               + Các điều khoản hợp đồng.
               + Các quy định hiệu lực của hợp đồng.

II . Củng cố kiến thức, Liên hệ mở rộng kiến thức.

1.                 Thể thức chung của một văn bản hành chính công vụ được quy định như thế nào?
2.                 Ngoài những văn bản hành chính công vụ đã được học trong chương trình, em còn biết thêm các loại văn bản hành chính công vụ nào khác? ( Gợi ý: Thông báo, thông tri, nghị định, nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, thư, điện… )
                   ....................................................................

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//