Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG (Tiếp)

Câu 11. Nêu đặc điểm hình thái bên ngoài và đặc điểm sinh học của rễ

Xem đáp án =Bấm vào đây

Câu 12.  Nêu cấu tạo giải phẫu rễ cây điển hình:

Xem đáp án =Bấm vào đây

Câu 13.  Cơ chế hấp thụ khoáng?

Xem đáp án =Bấm vào đây

Câu 14. Nhu cầu dinh dưỡng khoáng và bón phân hợp lí

Xem đáp án =Bấm vào đây

Câu 15. Vì sao đất trồng cây lâu năm thường bị chua và nghèo dinh dưỡng?

Xem đáp án =Bấm vào đây

Câu 16. Khi trồng cây trên đất có hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ thế nào? Giải thích?


Xem đáp án =Bấm vào đây

=> Tìm hiểu các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và vai trò của chúng với thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//