Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Một số câu hỏi sinh học 11 liên quan tới sinh lí thực vật có đáp án - Phần 3-Thoát hơi nước

THOÁT NƯỚC Ở LÁ CÂYCâu 1. Trong kĩ thuật cắm hoa, tại sao trước khi cắm hoa vào lọ lại phải cắt cành hoa ngầm trong nước?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 2. Một chậu cây bị héo lá trong các trường hợp sau:
a. Tưới cây bằng dung dịch phân bón có nồng độ cao.
b. Chậu cây để trong phòng lạnh.
c. Chậu cây để ngoài nắng gắt.
Hãy giải thích tại sao cây bị héo lá trong mỗi trường hợp.


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Thiếu nước thực vật có sống được hay không? Tại sao?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Thế nào là áp suất rễ? Có thể quan sát áp suất rễ qua những hiện tượng nào?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Cường độ thoát hơi nước là gì?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Cho biết nguyên nhân của hiện tượng rỉ nhựa ở các thân cây bị cắt ngang.


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 7. Hiện tượng ứ giọt là gì? Trình bày nguyên nhân của hiện tượng? Hiện tượng này xảy ra ở đâu? Ở những nhóm cây nào thì xảy ra hiện tượng này? Vì sao?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 8. Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 9. Nhà sinh lí thực vật học người Nga Macximôp cho rằng: “thoát hơi nước là tai họa cần thíết của cây”. Hãy giải thích tại sao?Câu 10. So sánh tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng và qua bề mặt lá qua cutin?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Sinh học, Sinh học 11, Lớp 11, Kiến thức, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//