Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu - Phần 1

Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn hở. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 2.  Quá trình trao đổi chất của các động vật chưa có hệ tuần hoàn diễn ra như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 3.  Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn kín. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 4.  Trình bày cấu tạo và chức năng chung của hệ tuần hoàn.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 5.  Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 6.  So sánh sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 7.  Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp với động vật có kích thước nhỏ và ít hoạt động?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 8.  Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 9. Dùng 3 ngón tay ( trỏ, giữa, áp út) của bàn tay phải đặt nhẹ lên thành động mạch cổ tay trái ta nghe có cảm giác gì đối với 3 ngón tay đó? Giải thích hiện tượng đó?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Liên quan

Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, kiến thức, Kiến thức THPT, Kiến thức THPT, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//