Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Hô hấp ở động vật

Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp (Ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được thực hiện như thế nào?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Hô hấp là gì? Phân biệt giữa hô hấp ngoài và hô hấp tế bào?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Mô tả quá trình trao đổi khi ở giun đất. Vì sao khi trời mưa giun đất thường ngoi lên khỏi mặt đất? Nếu bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh chóng bị chết. Tại sao?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 7.Tại sao mang cá chỉ thích hợp với hô hấp ở dưới nước mà không thích hợp cho hô hấp trên cạn?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 8. Mô tả quá trình trao đổi khí ở côn trùng. Hô hấp qua bề mặt cơ thể và hô hấp bằng hệ thống ống khí, hình thức nào hiệu quả trao đổi khí cao hơn? Vì sao?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 9. Để đảm bảo nhận được chức năng hô hấp thì bề mặt trao đổi khí cần có những đặc điểm nào?

Đáp án => Bấm vào đây

Liên quan

Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, kiến thức, Kiến thức THPT, Kiến thức THPT, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//