Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Phần 4


Câu 28. Các hình thức trao đổi chất ở động vật đơn bào, đa bào bậc thấp và đa bào bậc cao.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 29. Thế nào là hệ tuần hoàn hở, tuần hoàn kín. Hình thức tuần hoàn nào tiến hóa hơn, vì sao?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 30. Tại sao tim có thể hoạt động một cách tự động. Trình bày chu kì  hoạt động của tim và cơ chế hoạt động của nó? Tính tự động của tim có ý nghĩa gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 31. Trình bày cấu tạo hệ mạch của loài có vòng tuần hoàn kín và cơ chế hoạt động của mạch.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 32. Hoạt động điều hòa tim, mạch xảy ra như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 33. Vai trò của gan trong điều hòa glucôzơ và protein.

Xem đáp án => Bấm vào đâyCâu 34. 

Khái niệm và ý nghĩa của nội cân bằng. Trình bày cơ chế điều hòa nước và muối khoáng của thận.
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 35. Tại sao ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn trong khi động vật có xương sống bậc cao hơn (chim, thú) có vòng tuần hoàn kép.(Giải thích về sự khác nhau trong hệ tuần hoàn ở cá và chim, thú)

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 36. Ý nghĩa của sự điều tiết tim mạch ở người?Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 37. Giải thích tại sao khi chạy nhanh tới đích, vận động viên không được dừng lại đột ngột mà phải vận động chậm dần trước khi ngừng hẳn?


Xem đáp án => Bấm vào đây


Câu 38. Sự tiến hóa và ý nghĩa tiến hóa của tim và của hệ tuần hoàn:
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 39. Nhịp tim là gì? Cho biết nhịp tim của một số loài động vật như sau:

Voi: 35140 nhịp/phút                                      Cừu: 701 80 nhịp/phút

Mèo: 110 – 130 nhịp/phút                                Chuột: 7201 780 nhịp/phút

Em có nhận xét gì về mối liên quan giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể?


Giải thích tại sao các động vật trên lại có nhịp tim khác nhau?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 40. Tại sao 2 nửa quả tim của người lại có cấu tạo không giống nhau ở các buồng tim làm mất sự đối xứng?


Xem đáp án => Bấm vào đây
Liên quan

Kiến thức, Kiến thức THPT, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, Lớp 11, THPT,
Danh mục câu hỏi sinh 11,

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//