Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Phần 1

Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Những nét hoa văn trên đồ gỗ xuất xứ từ đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Giải thích hiện tượng “mọc vống” của thực vật trong bóng tối?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt cần chú ý nguyên tắc gì?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 7. Đánh dấu X vào ô chỉ tác dụng của các loại hoocmôn thực vật sau đây:


Auxin
giberilin
Axit abxixic
Etylen
Cytokinin
Làm chậm sự phân hủy diệp lục, chậm già tế bào

Đóng lỗ khí 

Hoạt động hưởng sáng 

Làm cho cây ngày dài ra hoa trong điều kiện ngày ngắn  

Làm chuối vàng 

Quả không hạt

Quả trái vụ

Kích thích rụng là

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 8: Hoocmôn thực vật là gì? Gồm có những hoocmôn nào? Kể tên loại hoocmôn gây hướng động ở thực vật, loại hoocmôn kìm hãm sự hóa già của thực vật, loại hoocmôn kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt và loại hoocmôn thúc đẩy quá trình chín của quả.


Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 9: Khi tế bào sinh trưởng trong thí nghiệm nuôi cấy tạo nên mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa, muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần một tỉ lệ đặc biệt của hai loại phi tô hoocmôn. Đó là hai loại phi tô hoocmôn nào? Tỉ lệ bao nhiêu? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng.

Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 10: Sinh trưởng sơ cấp được tạo ra do đâu và kết quả của kiểu sinh trưởng này là gì ?

Xem đáp án => Bấm vào đây

Liên quan
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//