Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình thái, chức năng sinh lý (phát triển bao gồm sự sinh trtưởng phân hoá và phát sinh hình thái chức năng sinh lý).

Câu 1: Dưới đây là sơ đồ phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.
1. Em hãy chú thích cho mỗi sơ đồ
2. Phát triển qua biến thái là gì? Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn?
Câu 2: Tại sao thiếu iốt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm  hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
Câu 3: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?
Xem đáp án tại đây

Câu 4:Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?

Xem đáp án tại đây

Câu 5:Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?

Xem đáp án tại đây

Câu 6. Vì sao sâu bướm có hại cây mà bướm lại không có hại cho cây? Nêu biện pháp tiêu diệt.

Câu 7. Tại sao nhiệt độ xuống thấp, trời rét lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Câu 8. Trình bày ảnh hưởng của các nhân tố bên trong với sinh trưởng và phát triển của động vật? nêu ví dụ?

Câu 9. Trình bày về sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái và qua biến thái ở động vật.


Liên quan
=> Tìm hiểu quá trình sinh trưởng phá phát triển ở động vật
=> Xem câu hỏi khác tại đây
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1)

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//