Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật

Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì? Sinh sản hữu tính là gì?

Xem đáp án tại đây

Câu 2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, phân biệt các hình thức sinh sản đó
Câu 3. Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính.


Câu 4. Thế nào là giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô thực vật?

Xem đáp án tại đây

Câu 5.  Nuôi cấy mô là gì? Phương pháp này có những ưu điểm gì?


Xem đáp án tại đây

Câu 6. Ghép cành là gì? Trong phương pháp ghép chồi, ghép cành, vì sao phải cắt bỏ hết lá của cành ghép và phải cột chặt mắt ghép và cành ghép vào gốc ghép?
Xem đáp án tại đây

Câu 7. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.
Xem đáp án tại đây

Câu 8. Khi ghép cành tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép? Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt.
Xem đáp án tại đây

Câu 9. Nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với chu trình sống của thực vật và vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp.
Xem đáp án tại đây

Liên quan

>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//