Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Phần 3

Câu 20Em hiểu như thế nào là xuân hóa?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 21Quang chu kì là gì ? Dựa vào quang chu kì, thực vật được phân loại như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 22Phitôcrôm có ý nghĩa như thế nào đối với sự ra hoa của thực vật hạt kín ?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 23Bấm ngọn thân chính có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của cây? Giải thích?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 24Quan sát sự sinh trưởng của 2 loài cây, người ta thấy, ở loài cây A từ cây con đến cây trưởng thành chỉ sinh trưởng chiều cao mà hầu như không sinh trưởng về chiều ngang, còn loài cây B thì sinh trưởng cả chiều cao và chiều ngang.
Hãy cho biết loài cây A và loài cây B là cây một lá mầm hay cây hai lá mầm và giải thích đặc điểm sinh trưởng của   mỗi loài cây này
Xem đáp án => Bấm vào đây
Câu 25Hoocmôn thực vật có những đặc điểm gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 26 . Chọn 1 cây lâu năm có chiều cao 1,55 cm. Người ta dùng một cái đinh đóng vào thân cây ở vị trí xác định so với gốc sát mặt đất là 40cm. Giả sử trong điều kiện thích hợp, mỗi năm cây tăng trưởng về chiều cao trung bình 35cm. Sau 3 năm khoảng cách của đinh bị đóng so với gốc sát mặt đất là bao nhiêu cm?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 27 Nêu những điểm khác biệt của hoocmôn thực vật: Auxin và Gibêrelin?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 28 Giải thích tại sao mùa thu ngư­ời ta thắp đèn ở ruộng hoa cúc? Mùa đông thắp đèn ở vư­ờn thanh long?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 

Liên quan

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//