Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Phần 3

Câu 20Em hiểu như thế nào là xuân hóa?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 21Quang chu kì là gì ? Dựa vào quang chu kì, thực vật được phân loại như thế nào?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 22Phitôcrôm có ý nghĩa như thế nào đối với sự ra hoa của thực vật hạt kín ?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 23Bấm ngọn thân chính có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của cây? Giải thích?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 24Quan sát sự sinh trưởng của 2 loài cây, người ta thấy, ở loài cây A từ cây con đến cây trưởng thành chỉ sinh trưởng chiều cao mà hầu như không sinh trưởng về chiều ngang, còn loài cây B thì sinh trưởng cả chiều cao và chiều ngang.
Hãy cho biết loài cây A và loài cây B là cây một lá mầm hay cây hai lá mầm và giải thích đặc điểm sinh trưởng của   mỗi loài cây này
Xem đáp án => Bấm vào đây
Câu 25Hoocmôn thực vật có những đặc điểm gì?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 26 . Chọn 1 cây lâu năm có chiều cao 1,55 cm. Người ta dùng một cái đinh đóng vào thân cây ở vị trí xác định so với gốc sát mặt đất là 40cm. Giả sử trong điều kiện thích hợp, mỗi năm cây tăng trưởng về chiều cao trung bình 35cm. Sau 3 năm khoảng cách của đinh bị đóng so với gốc sát mặt đất là bao nhiêu cm?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 27 Nêu những điểm khác biệt của hoocmôn thực vật: Auxin và Gibêrelin?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Câu 28 Giải thích tại sao mùa thu ngư­ời ta thắp đèn ở ruộng hoa cúc? Mùa đông thắp đèn ở vư­ờn thanh long?
Xem đáp án => Bấm vào đây

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 

Liên quan

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//