Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Câu 11. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ?
Xem đáp án

Câu 12. Mô tả cấu tạo của 1 hoa
Xem đáp án

Câu 13. Hãy nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?
Xem đáp án


Câu  14.  Mô tả quá trình thụ phấn? Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?
Xem đáp án

Câu 15.  Dựa trên nguyên tắc nào mà người ta tạo ra quả không hạt?

 Xem đáp án


Câu 16: Hiện nay phương pháp nhân giống  tính nào có hiệu quả nhất trong sản xuất nông nghiệp? Tại sao? Ví dụ minh họa.

 Xem đáp án


Câu 17: Người ta đã tiến hành thí nghiệm trên 2 nhóm thực vật như sau:
Nhóm ngày ngắn:
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ: ra hoa.
Thời gian chiếu sáng > 12 giờ: không ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: không ra hoa.
Nhóm ngày dài:
Thời gian chiếu sáng >12 giờ: ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ: không ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: ra hoa.
1. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì?
2. Thời gian chiếu sáng và thời gian tối có vai trò gì đối với sự ra hoa của cây?

Câu 18: Trong quy trình nuôi cấy mô thực vật người ta thường sử dụng những loại hoocmôn sinh trưởng nào? Sự thay đổi tỉ lệ đó trong quy trình như thế nào?

 Xem đáp án


Câu 19. Thế nào là thụ tinh kép? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?

 Xem đáp án


Câu 20. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
>> Các câu hỏi khácvề sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//