Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
Xem đáp án

Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
Câu 3. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật.

Câu 4. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.
Xem đáp án

Câu 5. Vì sao các cơ thể con sinh ra từ sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?

Câu 6. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.


Câu 7. Khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Câu 8. Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài, tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
Xem đáp án


Câu 9. So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.

Câu 10. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?
Xem đáp án

Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản ở động vật
>> Các câu hỏi và đáp án về sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Các câu hỏi có đáp án về sinh sản ở động vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản   ở động vật có đáp án (Phần 1)

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//