Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời

Phần trắc nghiệmPhần 1. 10 câu trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án (Xem tại đây)

Phần 2. 10 câu trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án(Xem tại đây)

Phần 3. 10 câu trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án(Xem tại đây)

Phần 4. 10 câu trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án(Xem tại đây)

Phần 5. 10 câu trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án(Xem tại đây)

Phần tự luận

Câu 1. Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Tại sao con sinh ra trong sinh sản vô tính lại giống hệt cơ thể mẹ?  (Xem đáp án)

Câu 2. Tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và buộc chặt cành ghép (mắt ghép) vào gốc ghép?(Xem đáp án) Hoặc xem tại đây

Câu 3. Nêu ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây mọc từ hạt?(Xem đáp án)

Câu 4. Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính?(Xem đáp án)

Câu 5. Trình bày quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa?(Xem đáp án)

Câu 6. Trình bày các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?(Xem đáp án)

Câu 7. Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Nêu các giai đoạn của sinh sản hữu tính ở động vật?(Xem đáp án)

Câu 8. Phân biệt động vật đơn tính và động vật lưỡng tính(Xem đáp án)

Câu 9. Trình bày các hình thức thụ tinh. Nêu ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài?(Xem đáp án) Hoặc xem tại đây

Câu 10. Trình bày về đẻ trứng và đẻ con(Xem đáp án)

Câu 11. Hàng ngày phụ nữ uống thuốc tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron +ostrogen tổng hợp ) có thể tránh thai? Tại sao?(Xem đáp án)

Xem thêm về các câu hỏi sinh học 11 có đáp án tại đây

Liên quan
Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//